FAQ - Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna om SLS anslag


Hur vet jag om jag har betalat medlemsavgiften, eller om jag är medlem?

Mina sidor kan du logga in och se om du har betalt medlemsavgiften.
Om du inte kan logga in kan du begära ett nytt lösenord. Om inte detta fungerar, kontakta medlemsservice medlem@sls.se. OBS! Föreningsanknutna medlemmar (medlem i en av SLS medlemsföreningar) har inte längre tillgång till ”Mina sidor”. Se lista på medlemsföreningar i SLS.


Hur gör jag om jag har missat att betala medlemsavgiften och vill betala?

Logga in på Mina sidor, gå till "betalningsinstruktioner". Betalningsstatus uppdateras löpande.


Jag har inte fått någon faktura, hur gör jag då?

Fakturan kan ha skickats till fel adress. Om du flyttar och byter adress, byter e-postadress eller namn justerar du själv dina uppgifter på Mina sidor. Där kan du även ladda ned din faktura. 


Kan jag söka nya medel om jag inte har gjort av med tidigare medel från SLS?

Du kan söka nya pengar när du har redovisat de förbrukade medlen, även om inte dispositionstiden löpt ut. Dispositionstiden anger sista datum att använda pengarna. 


Kan jag söka nytt anslag om jag inte har redovisat tidigare förbrukade medel

Om du har ett tidigare anslag där dispositionstiden löpt ut ska detta redovisas innan nytt anslag betalas ut.


Kan jag söka medel från flera stiftelser hos SLS?

Ja, men du kan bara få beviljat från samma stiftelse fem gånger.


För vad kan jag få beviljade medel?

Har du beviljats medel för ett forskningsprojekt så godkänns material, apparatur och personal. Lön till den sökande godkänns inte.
Har du beviljats ett post doc-stipendium motsvarar stipendiet skattefri lön under perioden.
Har du beviljats SLS Forskarmånader så motsvarar det skattefri lön under perioden.


Godkänns OH-kostnader?

OH-kostnader godkänns och individuell bedömning görs för varje ansökan.


Kan man skriva ansökan på något annat språk än svenska?

Den del som heter "Projektsammanfattning" ska vara på svenska. Övriga delar i ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Vissa stiftelser har specifika önskemål, se information för respektive stiftelse: Bengt Ihres fond samt SSAC Foundation.


När kommer beslutet?

Beslut med sista ansökningsdag 1 februari lämnas i slutet av juni via mejl. Beslut för SLS introduktionsstipendier lämnas i slutet av april.


Hur betalas pengarna ut?

Vid beslut skickas ett beslutsmejl ut, innehållandes en länk till en rekvisitionsblankett. Följ länken och skriv ut din rekvisition. Fyll i samtliga uppgifter och skicka in blanketten till SLS via post.


Hur redovisar jag mina tidigare beviljade bidrag?

Senast en månad efter genomförd kongress eller forskningsvistelse ska detta redovisas i Researchweb. Logga in på Researchweb och gå till "Mina ansökningar". Under "Bilagor" (del 7) laddar du upp dina kvitton, en vetenskaplig rapport samt en ekonomisk rapport. Glöm ej spara.


För övriga frågor om ansökningsförfarandet, kontakta:

Tina Henriksson, Forskningsadministratör
tina.henriksson@sls.se
070-695 60 95