SLS medlemsföreningar

Medlemsföreningar i SLS från den 1 januari 2024.

Akutsjukvård
Allergiforskning / Allergologi
Allmänmedicin
Andrologi
Anestesi och intensivvård
Arbets- och miljömedicin
Audiologi
Barn- och ungdomspsykiatri
Barnkirurgi
Barnläkarföreningen (Pediatrik)
Beroendemedicin
Dermatologi och venereologi
Endokrinologi
Farmakologi
Fysisk aktivitet och idrottsmedicin
Gastroenterologi
Geriatrik
Handkirurgi
Hematologi
Hypertoni, stroke och vaskulär medicin
Infektionssjukdomar
Internmedicin
Kardiologi
Kirurgi
Klinisk cytologi
Klinisk fysiologi
Klinisk immunologi & transfusion
Klinisk kemi
Klinisk neurofysiologi
Klinisk nutrition
Maxillofacialkirurgi
Medicinsk genetik och genomik
Medicinsk historia
Medicinsk informatik
Medicinsk Radiologi
Neurokirurgi
Neurologi
Neuroradiologi
Njurmedicin  
Nukleärmedicin
Obstetrik och gynekologi
Oftalmologi
Onkologi
Ortopedi
Patologi
Psykiatri
Rehabiliteringsmedicin
Reumatologi
Rättsmedicin
Rättspsykiatri
Smärtlindring
Socialmedicin
Thoraxkirurgi
Transplantation
Urologi
Vårdhygien