Svenska Läkaresällskapet

Läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation

Vi arbetar med frågor baserade på vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.
För bästa möjliga hälsa för alla – genom läkares kliniska och vetenskapliga excellens.

Svenska Läkaresällskapet

För förbättrad hälsa och sjukvård i samhället

Frågor & svar

Med anledning av medlemsreformen får vi en del frågor om medlemskap, medlemsavgift, åtkomst till "Mina sidor" samt vad som gäller när man ska söka anslag. Ta del av frågor & svar.

Avslå genomförandet av köpet av Vårdtjänster

SLS anser att det är direkt olämpligt att en privat digifysisk vårdgivare sköter den centrala sjukvårdsrådgivningen i en region.

Vetenskap

Medicinsk forskning & utveckling

NYHET! SLS samarbetsprojekt

För att stärka forskning och forskningsmöjligheter inom primärvården utlyser SLS forskningsanslag för tre samarbetsprojekt a 500.000 kronor.

2020-års priser och pristagare

Tack vare generösa donationer kan SLS årligen dela ut en rad priser för att belöna och uppmuntra god medicinsk forskning. Pristagarna utses genom jurygrupper eller nomineringar av projekt och...

Utbildning

En del av det yrkeslivslånga lärandet

Hur har Covid-19 påverkat sektionernas förutsättningar att ge ST-kurser?

SLS har genomfört en enkätundersökning bland SLS sektioner för att undersöka hur sektionernas ST-kurser påverkats av pandemin.

Sista steget på plats – ny väg fram till specialistläkare

Sista steget i reformeringen av läkarnas utbildning är nu äntligen ute på remiss. Hans Hjelmqvist, ordförande i SLS utbildningsdelegation kommenterar.

Etik

Viktiga värden i hälso- och sjukvården

Papperslösa har rätt till transplantation

Varje människa har samma rätt till vård oavsett kön, etnicitet, social ställning eller nationalitet. Därför har även vuxna asylsökande och papperslösa rätt till organtransplantation i Sverige.

Etiska utmaningar under Covid-19 pandemin

Se inspelningen från Läkaresällskapets och Läkarförbundets gemensamma etikdag som hölls den 26 november 2020

Hälsa & Sjukvård

Övergripande kvalitets- och säkerhetsfrågor

Låt professionen granska vården – för bästa möjliga kvalitet

SLS har i ett pilotprojekt tagit fram en modell för professionell granskning och klinisk revision, Idag lanseras en slutrapport som sammanfattar projektet och de pilotrevisioner som genomförts.

Rekommendationer för säker kirurgi under covid-19 pandemin

Under pandemin bildades Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för säker kirurgi med uppdrag att ta fram rekommendationer gällande säker kirurgi under covid-19 pandemin med fokus på patientsäkerhet...

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.