Svenska Läkaresällskapet

Läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation

Vi arbetar med frågor baserade på vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.
För bästa möjliga hälsa för alla – genom läkares kliniska och vetenskapliga excellens.

Svenska Läkaresällskapet

För förbättrad hälsa och sjukvård i samhället

Information om Coronaviruset

SLS följer händelseutvecklingen när det gäller coronaviruset covid-19. Här samlar vi information, nyheter, aktuella uttalanden från SLS och våra medlemsföreningar/vetenskapliga sektioner samt myndigheter.

Covid-19 webinars

Behov av att uppdatera sig om Covid-19 är stort. Här samlar vi länkar till aktuella utbildningar om Covid-19 som Svenska Läkaresällskapet och SLS sektioner arrangerar samt övriga aktörer.

Vetenskap

Medicinsk forskning & utveckling

Utlysning Corona forskning

SLS utlyser 10 anslag på 100 000 kr för att stödja och stimulera klinikforskning kring Corona. Sista dag för ansökan är den 30 april 2020.

Medicinsk forskning

I SLS tematidning om medicinsk forskning ges SLS samlade syn på forskningsområdet och arbeter för att stödja och utveckla svensk medicinsk forskning.

Utbildning

En del av det yrkeslivslånga lärandet

SLS programtidning 2020 ute nu!

Det är med stor glädje som SLS kan presentera årets programverksamhet som bygger på SLS programkoncept för läkares yrkeslivslånga lärande. Läs och ladda ned SLS programtidning 2020. Ta del av årets...

Sista steget på plats – ny väg fram till specialistläkare

Sista steget i reformeringen av läkarnas utbildning är nu äntligen ute på remiss. Hans Hjelmqvist, ordförande i SLS utbildningsdelegation kommenterar.

Etik

Viktiga värden i hälso- och sjukvården

Stöd för prioritering av intensivvårdsinsatser

Mikael Sandlund, ordförande i SLS Etikdelegation kommenterar Socialstyrelsens "Nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden".

Privata sjukvårdsförsäkringar leder till ojämlik hälsa och vård

Svenska Läkaresällskapets (SLS) delegation för medicinsk etik anser att det växande utbudet av privata sjukvårdsförsäkringar får följder som strider mot etiska principer på såväl samhällsnivå som f...

Hälsa & Sjukvård

Övergripande kvalitets- och säkerhetsfrågor

SLS klimatpolicy

SLS har antagit en policy för klimat, hälsa och hållbar sjukvård för att bidra till minskad klimatpåverkan och en hållbar hälso- och sjukvård.

Ledning & styrning

Svenska Läkaresällskapet granskar skeenden och reformer i hälso- och sjukvården utifrån ett vetenskapligt och etiskt perspektiv, med patientens och samhällets bästa för ögonen.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.