Svenska Läkaresällskapet

Läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation

Vi arbetar med frågor baserade på vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.
För bästa möjliga hälsa för alla – genom läkares kliniska och vetenskapliga excellens.

Svenska Läkaresällskapet

För förbättrad hälsa och sjukvård i samhället

Tematidning "State of the Art Covid-19"

Allt om Sveriges största vetenskapliga möte om covid-19. Ta del av intervjuer, program och medverkande.

"State of the Art Covid-19" den 24-25 nov 2021

För andra året i rad arrangerar Svenska Läkaresällskapet i samarbete med SLS föreningar och partners Sveriges största vetenskapliga möte om covid-19.

Vetenskap

Medicinsk forskning & utveckling

Delegationen för forskning

Den medicinska forskningen och kunskapsutvecklingen idag kommer att utgöra grunden för morgondagens hälso- och sjukvård.

Fonder & stipendier

SLS förvaltar mer än 130 stiftelser som ger medlemmar möjlighet att söka stöd för medicinsk forskning inom många olika specialiteter.

Utbildning

En del av det yrkeslivslånga lärandet

SLS webinar: Sofia Wallström presenterar förslag för en hållbar vårdinfrastruktur

Utbildning

Välkommen till Svenska Läkaresällskapets webinar med regeringens särskilda utredare Sofia Wallström den 27 september kl. 12.00-12.45 på Zoom.

Ny utbildning och workshops för ST-kursgivare

Behöver din förening stöd för att digitalisera en ST-kurs? Nu erbjuder SLS en kostnadsfri digital utbildning till SLS medlemsföreningar med start i september 2021.

Etik

Viktiga värden i hälso- och sjukvården

Papperslösa har rätt till transplantation

Varje människa har samma rätt till vård oavsett kön, etnicitet, social ställning eller nationalitet. Därför har även vuxna asylsökande och papperslösa rätt till organtransplantation i Sverige.

Etikdagen 2021 - Post(?)pandemins etik

Välkommen till SLS och SLF gemensamma digitala etikdag måndagen den 29 november 2021.

Hälsa & Sjukvård

Övergripande kvalitets- och säkerhetsfrågor

Införandet av den nationella läkemedelslistan bör pausas

Regeringen bör ge E-hälsomyndigheten i uppdrag att pausa införandet av den nationella läkemedelslistan, skriver Mikael Hoffman ordförande i SLS kommitté för läkemedelsfrågor med flera i...

Låt professionen granska vården – för bästa möjliga kvalitet

SLS har i ett pilotprojekt tagit fram en modell för professionell granskning och klinisk revision, Idag lanseras en slutrapport som sammanfattar projektet och de pilotrevisioner som genomförts.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.