Svenska Läkaresällskapet

Läkarkårens oberoende, vetenskapliga och professionsorganisation

Vi arbetar med frågor baserade på vetenskap, utbildning, etik och kvalitet

Svenska Läkaresällskapet

För förbättrad hälsa och sjukvård i samhället

En förstärkt allmänmedicin avgörande för den nära vården

REMISSVAR: SLS delar uppfattningen om vikten av kontinuitet, särskilt för äldre patienter eller patienter med kroniska sjukdomar, men saknar en prioriteringsetisk diskussion när det gäller tillgängligheten.

Välkommen till Svenska Läkaresällskapets hus

Söker du en representativ och smakfull miljö för konferens, möte eller fest? Vi erbjuder unika konferenslokaler, mitt i Stockholm city, med modern konferensteknik för små och stora möten.

Kalendarium

Aktuellt

Vetenskap

Medicinsk forskning & utveckling

Delagationen för forskning

Den medicinska forskningen och kunskapsutvecklingen idag kommer att utgöra grunden för morgondagens hälso- och sjukvård.

Sök anslag

En av Svenska Läkaresällskapets huvudsakliga uppgifter är att främja vetenskaplig utveckling och spridande av medicinsk kunskap.

Kommande händelser

Aktuellt

Utbildning

En del av det yrkeslivslånga lärandet

Läkares fortbildning

SLS presenterar sin hållning i frågan om fortbildning i ett policydokument.

Seminarier & debatter

Vetenskapliga sammankomster eller debatter kring aktuella områden som anknyter till SLS kärnområden.

Kommande händelser

Aktuellt

Etik

Viktiga värden i hälso- och sjukvården

Lämna förslag till 2018 års Hippokratespristagare!

Känner du en läkare, i år en kvinna, som inspirerar kollegor och studenter med sitt etikarbete? Föreslå henne till mottagare av Läkaresällskapets Hippokratespris senast den 15 maj!

Delegationen för medicinsk etik

Klyftan mellan vad vi kan och har råd att göra i sjukvården ökar. Som läkare ställs vi inför många intressekonflikter, särskilt i en tid där det ekonomiska perspektivet får ett allt större utrymme. Denna utveckling kräver en hög grad av etisk medvetenhet för att inte viktiga värden går förlorade.

Kommande händelser

Aktuellt

Hälsa & Sjukvård

Övergripande kvalitets- och säkerhetsfrågor

Ledning & styrning

Svenska Läkaresällskapet granskar skeenden och reformer i hälso- och sjukvården utifrån ett vetenskapligt och etiskt perspektiv, med patientens och samhällets bästa för ögonen.

Levnadsvanor

Målet är att minska hälsogapet och utveckla en jämlik hälsofrämjande vård som arbetar förebyggande med tidiga insatser.

Kommande händelser

  • Preventionsdagen 2019

    Anmäl dig till SLS årliga och välbesökta preventionsdag med tema ”Fokus på levnadsvanor...

    Hälsa & Sjukvård

Aktuellt

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.