Svenska Läkaresällskapet

Läkarkårens oberoende, vetenskapliga och professionsorganisation

Vi arbetar med frågor baserade på vetenskap, utbildning, etik och kvalitet

Svenska Läkaresällskapet

För förbättrad hälsa och sjukvård i samhället

SLS Aktuellt 2/2018

Nytt nummer ute! Vi lyfter bland annat primärvården, den högspecialiserade vården och fördjupar oss i artificiell intelligens. Möt Linus Axelsson, verksamhetschef vid Blekingesjukhus, som är kritisk till regeringens utredning om högspecialiserad vård.

Svensk sjukvård behöver läkarhjälp

Nu lanserar Svenska Läkaresällskapet idéprogram för förbättrad hälsa och sjukvård. Läs, tänk och ta ställning du också. Hälso- och sjukvårdens framtid angår oss alla.

Kalendarium

Aktuellt

Vetenskap

Medicinsk forskning & utveckling

Delagationen för forskning

Den medicinska forskningen och kunskapsutvecklingen idag kommer att utgöra grunden för morgondagens hälso- och sjukvård.

Sök anslag

En av Svenska Läkaresällskapets huvudsakliga uppgifter är att främja vetenskaplig utveckling och spridande av medicinsk kunskap.

Kommande händelser

Aktuellt

Utbildning

En del av det yrkeslivslånga lärandet

Läkares fortbildning

SLS presenterar sin hållning i frågan om fortbildning i ett policydokument.

Seminarier & debatter

Vetenskapliga sammankomster eller debatter kring aktuella områden som anknyter till SLS kärnområden.

Kommande händelser

Aktuellt

Etik

Viktiga värden i hälso- och sjukvården

Lämna förslag till 2018 års Hippokratespristagare!

Känner du en läkare, i år en kvinna, som inspirerar kollegor och studenter med sitt etikarbete? Föreslå henne till mottagare av Läkaresällskapets Hippokratespris senast den 15 maj!

Delegationen för medicinsk etik

Klyftan mellan vad vi kan och har råd att göra i sjukvården ökar. Som läkare ställs vi inför många intressekonflikter, särskilt i en tid där det ekonomiska perspektivet får ett allt större utrymme. Denna utveckling kräver en hög grad av etisk medvetenhet för att inte viktiga värden går förlorade.

Kommande händelser

Aktuellt

Hälsa & Sjukvård

Övergripande kvalitets- och säkerhetsfrågor

Ledning & styrning

Svenska Läkaresällskapet granskar skeenden och reformer i hälso- och sjukvården utifrån ett vetenskapligt och etiskt perspektiv, med patientens och samhällets bästa för ögonen.

Levnadsvanor

Målet är att minska hälsogapet och utveckla en jämlik hälsofrämjande vård som arbetar förebyggande med tidiga insatser.

Kommande händelser

  • Preventionsdagen 2019

    Anmäl dig till SLS årliga och välbesökta preventionsdag med tema ”Fokus på levnadsvanor...

    Hälsa & Sjukvård

Aktuellt

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.