Svenska Läkaresällskapet

Läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation

Vi arbetar med frågor baserade på vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.
För bästa möjliga hälsa för alla – genom läkares kliniska och vetenskapliga excellens.

Svenska Läkaresällskapet

För förbättrad hälsa och sjukvård i samhället

SLS ska utreda kunskapsstyrningssystemet

SLS digitala fullmäktigemöte som ägde rum den 25 maj, var det första fullmäktige sedan SLS medlemsreform trädde ikraft vid årsskiftet 2021. Till ny vice ordförande valdes Catharina Ihre Lundgren....

"State of the Art Covid-19" den 24-25 nov 2021

För andra året i rad arrangerar Svenska Läkaresällskapet i samarbete med SLS föreningar och partners Sveriges största vetenskapliga möte om covid-19.

Vetenskap

Medicinsk forskning & utveckling

Delegationen för forskning

Den medicinska forskningen och kunskapsutvecklingen idag kommer att utgöra grunden för morgondagens hälso- och sjukvård.

Fonder & stipendier

SLS förvaltar mer än 130 stiftelser som ger medlemmar möjlighet att söka stöd för medicinsk forskning inom många olika specialiteter.

Utbildning

En del av det yrkeslivslånga lärandet

Berzelius Symposium 104 – abstractbook

Unik möjlighet att del av det senaste forskningen gällande fetma i skärningspunkten mellan biologi och samhälle.

Hur har Covid-19 påverkat sektionernas förutsättningar att ge ST-kurser?

SLS har genomfört en enkätundersökning bland SLS sektioner för att undersöka hur sektionernas ST-kurser påverkats av pandemin.

Etik

Viktiga värden i hälso- och sjukvården

Papperslösa har rätt till transplantation

Varje människa har samma rätt till vård oavsett kön, etnicitet, social ställning eller nationalitet. Därför har även vuxna asylsökande och papperslösa rätt till organtransplantation i Sverige.

Etiska utmaningar under Covid-19 pandemin

Se inspelningen från Läkaresällskapets och Läkarförbundets gemensamma etikdag som hölls den 26 november 2020

Hälsa & Sjukvård

Övergripande kvalitets- och säkerhetsfrågor

Införandet av den nationella läkemedelslistan bör pausas

Regeringen bör ge E-hälsomyndigheten i uppdrag att pausa införandet av den nationella läkemedelslistan, skriver Mikael Hoffman ordförande i SLS kommitté för läkemedelsfrågor med flera i...

Låt professionen granska vården – för bästa möjliga kvalitet

SLS har i ett pilotprojekt tagit fram en modell för professionell granskning och klinisk revision, Idag lanseras en slutrapport som sammanfattar projektet och de pilotrevisioner som genomförts.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.