Svenska Läkaresällskapet

Läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation

Vi arbetar med frågor baserade på vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.
För bästa möjliga hälsa för alla – genom läkares kliniska och vetenskapliga excellens.

Svenska Läkaresällskapet

För förbättrad hälsa och sjukvård i samhället

Insamling av stora mängder data riskerar tränga undan det omätbara

SLS har lämnat remissvar på rapporten Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården och saknar bland annat måttet listad hos fast läkare samt ser uppenbara risker för ökad administrati...

"State of the Art Covid-19" den 24-25 nov 2021

Stort tack till alla medverkande, partners och SLS föreningar. Mötet spelades in och alla registerade kan ta del av inspelningen via inlogg. Det går även bra att registrera sig i efterhand för att ta del av materialet.

Vetenskap

Medicinsk forskning & utveckling

Nominera pristagare till SLS priser 2022

Ta chansen och nominera en kollega som genom sin forskning bidragit till att förbättra hälso- och sjukvården. Sista dag att föreslå pristagare är den 1 mars 2022.

Fonder & stipendier

SLS förvaltar mer än 130 stiftelser som ger medlemmar möjlighet att söka stöd för medicinsk forskning inom många olika specialiteter.

Utbildning

En del av det yrkeslivslånga lärandet

Delegationen för utbildning

Vi arbetar med frågor som har betydelse för den medicinska utbildningen.

Läkares fortbildning

SLS presenterar sin hållning i frågan om fortbildning i ett policydokument.

Etik

Viktiga värden i hälso- och sjukvården

Efterfrågestyrda vårdtjänster hotar principen om vård efter behov

Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och det etiska rådet inom Svensk sjuksköterskeförening lanserar gemensamt etiskt uttalande om efterfrågestyrda vårdtjänster.

Aktuella medicin-etiska frågor

Etikdelegationen arbetar för en hög etisk medvetenhet inom hälso- och sjukvården. Här samlar vi aktuella frågor som delegationen arbetar med.

Hälsa & Sjukvård

Övergripande kvalitets- och säkerhetsfrågor

Införandet av den nationella läkemedelslistan bör pausas

Regeringen bör ge E-hälsomyndigheten i uppdrag att pausa införandet av den nationella läkemedelslistan, skriver Mikael Hoffman ordförande i SLS kommitté för läkemedelsfrågor med flera i...

Låt professionen granska vården – för bästa möjliga kvalitet

SLS har i ett pilotprojekt tagit fram en modell för professionell granskning och klinisk revision, Idag lanseras en slutrapport som sammanfattar projektet och de pilotrevisioner som genomförts.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.