Svenska Läkaresällskapet

Läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation

Vi arbetar med frågor baserade på vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.
För bästa möjliga hälsa för alla – genom läkares kliniska och vetenskapliga excellens.

Svenska Läkaresällskapet

För förbättrad hälsa och sjukvård i samhället

Debatt: ”Vården av äldre måste bli bättre”

SLS anser att det finns uppenbara brister i vården av äldre som måste åtgärdas för att säkra en jämlik vård och hälsa.

Vetenskap

Medicinsk forskning & utveckling

Ny utlysning för forskning om multisjuka sköra äldre

För att stimulera tvärvetenskaplig forskning om äldre med multisjuklighet utlyser SLS 2 miljoner kronor.

Sök anslag

Ta del av pågående & kommande utlysningar.

Utbildning

En del av det yrkeslivslånga lärandet

Berzelius Symposium 109: the Mind from Cradle to Grave

Den 22-23 maj i SLS hus, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm eller digitalt. 

Etik

Viktiga värden i hälso- och sjukvården

Etikdagen 2023

Läkaresällskapets och Läkarförbundets gemensamma Etikdag den 30 november med tema: Vårdplatsbrist – vad är det etiska problemet?

 

Delegationen för medicinsk etik

Delegationen arbetar för att främja intresset för och bistå med råd och yttranden i etiska frågor inom medicinområdet samt att vara delaktig i utarbetandet av etiska riktlinjer.

Hälsa & Sjukvård

Övergripande kvalitets- och säkerhetsfrågor

SLS Hippokratesrevision

En modell för professionsbaserad klinisk kvalitetsrevision som tillgodoser professionernas krav på intern kvalitetsutveckling och huvudmannens behov av att kunna uppvisa effektivt kvalitetsarbete.

Kloka Kliniska Val

SLS kommer att verka för att introducera utmönstring av lågvärdevård enligt Choosing Wisely-modellen i Sverige.