Svenska Läkaresällskapet

Läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation

Vi arbetar med frågor baserade på vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.
För bästa möjliga hälsa för alla – genom läkares kliniska och vetenskapliga excellens.

Svenska Läkaresällskapet

För förbättrad hälsa och sjukvård i samhället

Läkarintyg under pandemin

Mot bakgrund av den ökande smittspridningen i Sverige yrkar SLS och dess sektioner på att Försäkringskassan återgår till tidigare beslut om avsteg från tidsgränserna för läkarintyg vid sjukpenning...

"State of the Art Covid-19"

SLS i samarbete med SLS vetenskapliga sektioner arrangerar Sveriges första
vetenskapliga möte om Covid-19 den 15-16 dec 2020. Två dagar fyllda med vetenskapliga seminarier med inbjudna föreläsare som arbetar i frontlinjen i kampen mot viruset.

Vetenskap

Medicinsk forskning & utveckling

Projektanslag för forskning om multipel skleros

Utlysning av forskningsanslag från Hildegard Machschefes donation till forskning för att bota sjukdomen multipel skleros (MS). Ansökningsperiod: 15 okt – 15 nov 2020.

Medicinsk forskning

I SLS tematidning om medicinsk forskning ges SLS samlade syn på forskningsområdet och arbeter för att stödja och utveckla svensk medicinsk forskning.

Utbildning

En del av det yrkeslivslånga lärandet

Hur har Covid-19 påverkat sektionernas förutsättningar att ge ST-kurser?

SLS har genomfört en enkätundersökning bland SLS sektioner för att undersöka hur sektionernas ST-kurser påverkats av pandemin.

Sista steget på plats – ny väg fram till specialistläkare

Sista steget i reformeringen av läkarnas utbildning är nu äntligen ute på remiss. Hans Hjelmqvist, ordförande i SLS utbildningsdelegation kommenterar.

Etik

Viktiga värden i hälso- och sjukvården

Stöd för prioritering av intensivvårdsinsatser

Mikael Sandlund, ordförande i SLS Etikdelegation kommenterar Socialstyrelsens "Nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden".

Privata sjukvårdsförsäkringar leder till ojämlik hälsa och vård

Svenska Läkaresällskapets (SLS) delegation för medicinsk etik anser att det växande utbudet av privata sjukvårdsförsäkringar får följder som strider mot etiska principer på såväl samhällsnivå som f...

Hälsa & Sjukvård

Övergripande kvalitets- och säkerhetsfrågor

SLS klimatpolicy

SLS har antagit en policy för klimat, hälsa och hållbar sjukvård för att bidra till minskad klimatpåverkan och en hållbar hälso- och sjukvård.

Ledning & styrning

Svenska Läkaresällskapet granskar skeenden och reformer i hälso- och sjukvården utifrån ett vetenskapligt och etiskt perspektiv, med patientens och samhällets bästa för ögonen.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.