Svenska Läkaresällskapet

Läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation

Vi arbetar med frågor baserade på vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.
För bästa möjliga hälsa för alla – genom läkares kliniska och vetenskapliga excellens.

Svenska Läkaresällskapet

För förbättrad hälsa och sjukvård i samhället

Allmänläkare i Ljusdal belönas med Hippokratespriset

SLS belönar allmänläkaren Per Melander med årets Hippokratespris för hans etiska förhållningssätt med patienten i centrum.

Tuffa tider väntar regionerna

SLS ordförande Tobias Alfvén kommenterar budgetpropositionen 2024 och de delar som rör hälso- och sjukvården.

Vetenskap

Medicinsk forskning & utveckling

SLS pristagare 2023

Läs mer om 2023 års priser och pristagare.

Aktuella utlysningar

Ta del av kommande och pågående utlysningar.

Utbildning

En del av det yrkeslivslånga lärandet

SLS kraftsamlar för att säkra läkares fortbildning

Undersökningar visar att läkare ägnar allt mindre tid åt fortbildning – ett direkt hot mot patientsäkerheten – en utveckling som SLS vill stoppa. Nu kraftsamlar SLS för att säkra läkares fortbildning.

Certifiering av kompetens inom fördjupningsområden

SLS certifierar kompetens inom följande fördjupningsområden; Barn- och ungdomsradiologi, Gastrointestinal och Abdominell radiologi, Muskuloskeletal radiologi, Urogenital radiologi samt Interventionell radiologi.

 

Etik

Viktiga värden i hälso- och sjukvården

Delegationen för medicinsk etik

Delegationen arbetar för att främja intresset för och bistå med råd och yttranden i etiska frågor inom medicinområdet samt att vara delaktig i utarbetandet av etiska riktlinjer.

Aktuella medicin-etiska frågor

Etikdelegationen arbetar för en hög etisk medvetenhet inom hälso- och sjukvården. Här samlar vi aktuella frågor som delegationen arbetar med.

Hälsa & Sjukvård

Övergripande kvalitets- och säkerhetsfrågor

Kloka Kliniska Val

Svenska Läkaresällskapet (SLS) kommer att verka för att introducera utmönstring av lågvärdevård enligt Choosing Wisely-modellen i Sverige.

Arbetsgrupp om kunskapsstyrning

Arbetsgruppen har i uppdrag att bereda olika policyfrågor som rör hälso- och sjukvårdens organisation och styrning.