Svenska Läkaresällskapet

Läkarkårens oberoende, vetenskapliga och professionsorganisation

Vi arbetar med frågor baserade på vetenskap, utbildning, etik och kvalitet

Svenska Läkaresällskapet

För förbättrad hälsa och sjukvård i samhället

Aktuella utlysningar

1/2 2019 är sista dag för att söka projektanslag och post doc-stipendier från SLS fonder samt projektanslag och resebidrag från specialfonder.

Svensk sjukvård behöver läkarhjälp

Nu lanserar Svenska Läkaresällskapet idéprogram för förbättrad hälsa och sjukvård. Läs, tänk och ta ställning du också. Hälso- och sjukvårdens framtid angår oss alla.

Aktuellt

Vetenskap

Medicinsk forskning & utveckling

Forskningsseminarium om Borreliainfektioner

Vetenskap, Utbildning

Årets translationella pristagare Anna J Henningsson arrangerar seminarium i syfte att skapa djupare förståelse för de bakomliggande sjukdomsmekanismerna vid Borreliainfektion.

Sök anslag

En av Svenska Läkaresällskapets huvudsakliga uppgifter är att främja vetenskaplig utveckling och spridande av medicinsk kunskap.

Kommande händelser

Aktuellt

 • 7 dec 2018

  Inspirationsdag för läkarstudenter

  För att locka fler läkarstudenter att börja forska har SLS skapat introduktionsstipendier. De första delades ut i somras till...

Utbildning

En del av det yrkeslivslånga lärandet

Läkares fortbildning

SLS presenterar sin hållning i frågan om fortbildning i ett policydokument.

Seminarier & debatter

Vetenskapliga sammankomster eller debatter kring aktuella områden som anknyter till SLS kärnområden.

Kommande händelser

Aktuellt

Etik

Viktiga värden i hälso- och sjukvården

Lämna förslag till 2018 års Hippokratespristagare!

Känner du en läkare, i år en kvinna, som inspirerar kollegor och studenter med sitt etikarbete? Föreslå henne till mottagare av Läkaresällskapets Hippokratespris senast den 15 maj!

Delegationen för medicinsk etik

Klyftan mellan vad vi kan och har råd att göra i sjukvården ökar. Som läkare ställs vi inför många intressekonflikter, särskilt i en tid där det ekonomiska perspektivet får ett allt större utrymme. Denna utveckling kräver en hög grad av etisk medvetenhet för att inte viktiga värden går förlorade.

Kommande händelser

Aktuellt

 • 30 nov 2018

  Åldersbedömningar

  Etikdelegationen följer sedan flera år läget inom området medicinska åldersbedömningar ...

Hälsa & Sjukvård

Övergripande kvalitets- och säkerhetsfrågor

Ledning & styrning

Svenska Läkaresällskapet granskar skeenden och reformer i hälso- och sjukvården utifrån ett vetenskapligt och etiskt perspektiv, med patientens och samhällets bästa för ögonen.

Levnadsvanor

Målet är att minska hälsogapet och utveckla en jämlik hälsofrämjande vård som arbetar förebyggande med tidiga insatser.

Kommande händelser

 • Masterclass i Global Hälsa

  Sveriges Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening i samarbete med IFMSA-Swede...

  Publicerat, Hälsa & Sjukvård

Aktuellt

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.