Svenska Läkaresällskapet

Läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation

Vi arbetar med frågor baserade på vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.
För bästa möjliga hälsa för alla – genom läkares kliniska och vetenskapliga excellens.

Svenska Läkaresällskapet

För förbättrad hälsa och sjukvård i samhället

Eva Uustal uppmärksammas för sitt kvalitetsarbete kring förlossningsskador

Svenska Läkaresällskapet har utsett överläkare Eva Uustal, Kvinnokliniken på Universitetssjukhuset i Linköping till 2022 års Lennanderföreläsare i kirurgi.

Hans Hjelmqvist om läkares fortbildning

Endast 22 procent av specialistläkarna har en fortbildningsplan, enligt Framtidens Karriär – Läkares undersökning. Hans Hjelmqvist, ordförande i SLS delegation för utbildning kommenterar.

Vetenskap

Medicinsk forskning & utveckling

SLS pristagare 2021

Läs mer om 2021 års pristagare och deras forskning. Ta del av forskningsanslag, stipendier och resebidrag som finns att söka och de priser som delas ut under 2022.

Fonder & stipendier

SLS förvaltar mer än 130 stiftelser som ger medlemmar möjlighet att söka stöd för medicinsk forskning inom många olika specialiteter.

Utbildning

En del av det yrkeslivslånga lärandet

Delegationen för utbildning

Vi arbetar med frågor som har betydelse för den medicinska utbildningen.

Läkares fortbildning

SLS presenterar sin hållning i frågan om fortbildning i ett policydokument.

Etik

Viktiga värden i hälso- och sjukvården

Papperslösa har rätt till transplantation

Varje människa har samma rätt till vård oavsett kön, etnicitet, social ställning eller nationalitet. Därför har även vuxna asylsökande och papperslösa rätt till organtransplantation i Sverige.

Etikdagen 2021 - Post(?)pandemins etik

Välkommen till SLS och SLF gemensamma digitala etikdag måndagen den 29 november 2021.

Hälsa & Sjukvård

Övergripande kvalitets- och säkerhetsfrågor

Införandet av den nationella läkemedelslistan bör pausas

Regeringen bör ge E-hälsomyndigheten i uppdrag att pausa införandet av den nationella läkemedelslistan, skriver Mikael Hoffman ordförande i SLS kommitté för läkemedelsfrågor med flera i...

Låt professionen granska vården – för bästa möjliga kvalitet

SLS har i ett pilotprojekt tagit fram en modell för professionell granskning och klinisk revision, Idag lanseras en slutrapport som sammanfattar projektet och de pilotrevisioner som genomförts.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.