Svenska Läkaresällskapet

Läkarkårens oberoende, vetenskapliga och professionsorganisation

Vi arbetar med frågor baserade på vetenskap, utbildning, etik och kvalitet

Svenska Läkaresällskapet

För förbättrad hälsa och sjukvård i samhället

Brott mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter

Mikael Sandlund, ordförande i SLS etikdelegation kommenterar avslöjandet om att ogifta kvinnor anges till polis vid svenskdrivet BB.

Ny läkarutbildning med start hösten 2021

En ny modern läkarutbildning brådskar om vi ska kunna möta de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför, säger Torbjörn Ledin, ordförande i SLS utbildningsdelegation.

Aktuellt

Vetenskap

Medicinsk forskning & utveckling

Forskningsseminarium om Borreliainfektioner

Vetenskap, Utbildning

Årets translationella pristagare Anna J Henningsson arrangerar seminarium i syfte att skapa djupare förståelse för de bakomliggande sjukdomsmekanismerna vid Borreliainfektion.

Sök anslag

En av Svenska Läkaresällskapets huvudsakliga uppgifter är att främja vetenskaplig utveckling och spridande av medicinsk kunskap.

Kommande händelser

Aktuellt

  • 7 dec 2018

    Inspirationsdag för läkarstudenter

    För att locka fler läkarstudenter att börja forska har SLS skapat introduktionsstipendier. De första delades ut i somras till...

Utbildning

En del av det yrkeslivslånga lärandet

Läkares fortbildning

SLS presenterar sin hållning i frågan om fortbildning i ett policydokument.

Seminarier & debatter

Vetenskapliga sammankomster eller debatter kring aktuella områden som anknyter till SLS kärnområden.

Kommande händelser

Aktuellt

Etik

Viktiga värden i hälso- och sjukvården

Lämna förslag till 2019 års Hippokratespristagare!

Känner du en läkare, i år en man, som inspirerar kollegor och studenter med sitt etikarbete? Föreslå honom till mottagare av Läkaresällskapets Hippokratespris senast den 15 maj!

Delegationen för medicinsk etik

Klyftan mellan vad vi kan och har råd att göra i sjukvården ökar. Som läkare ställs vi inför många intressekonflikter, särskilt i en tid där det ekonomiska perspektivet får ett allt större utrymme. Denna utveckling kräver en hög grad av etisk medvetenhet för att inte viktiga värden går förlorade.

Kommande händelser

Aktuellt

Hälsa & Sjukvård

Övergripande kvalitets- och säkerhetsfrågor

Ledning & styrning

Svenska Läkaresällskapet granskar skeenden och reformer i hälso- och sjukvården utifrån ett vetenskapligt och etiskt perspektiv, med patientens och samhällets bästa för ögonen.

Levnadsvanor

Målet är att minska hälsogapet och utveckla en jämlik hälsofrämjande vård som arbetar förebyggande med tidiga insatser.

Kommande händelser

Aktuellt

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.