Svenska Läkaresällskapet

Läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation

Vi arbetar med frågor baserade på vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.
För bästa möjliga hälsa för alla – genom läkares kliniska och vetenskapliga excellens.

Svenska Läkaresällskapet

För förbättrad hälsa och sjukvård i samhället

SLS välkomnar förslag för bättre vård och omsorg för sköra äldre

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten, tillsammans med fast läkarkontakt, samt vid behov en namngiven fast vårdkontakt – vägen till ett tryggare och mer personcentrerat välfärdssystem.

Ledig tjänst!

Just nu söker vi en organisationssekreterare! Är du den vi söker? Varmt välkommen med din ansökan.

Vetenskap

Medicinsk forskning & utveckling

Nominera pristagare till SLS priser 2021

SLS förvaltar mer än 130 stiftelser som ger stöd för medicinsk forskning. Till etablerade forskare som utmärkt sig genom många års verksamhet, enastående resultat eller välskrivna artiklar utdelas...

NYHET! SLS samarbetsprojekt

För att stärka forskning och forskningsmöjligheter inom primärvården utlyser SLS forskningsanslag för tre samarbetsprojekt a 500.000 kronor.

Utbildning

En del av det yrkeslivslånga lärandet

Berzelius Symposium 104 – säkra din plats!

Unik möjlighet att del av det senaste kunskapsläget gällande fetma i skärningspunkten mellan biologi och samhälle. Ta del av ett vetenskapligt program med svenska experter och världsledande femtaforskare.

Hur har Covid-19 påverkat sektionernas förutsättningar att ge ST-kurser?

SLS har genomfört en enkätundersökning bland SLS sektioner för att undersöka hur sektionernas ST-kurser påverkats av pandemin.

Etik

Viktiga värden i hälso- och sjukvården

Papperslösa har rätt till transplantation

Varje människa har samma rätt till vård oavsett kön, etnicitet, social ställning eller nationalitet. Därför har även vuxna asylsökande och papperslösa rätt till organtransplantation i Sverige.

Etiska utmaningar under Covid-19 pandemin

Se inspelningen från Läkaresällskapets och Läkarförbundets gemensamma etikdag som hölls den 26 november 2020

Hälsa & Sjukvård

Övergripande kvalitets- och säkerhetsfrågor

Låt professionen granska vården – för bästa möjliga kvalitet

SLS har i ett pilotprojekt tagit fram en modell för professionell granskning och klinisk revision, Idag lanseras en slutrapport som sammanfattar projektet och de pilotrevisioner som genomförts.

Rekommendationer för säker kirurgi under covid-19 pandemin

Under pandemin bildades Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för säker kirurgi med uppdrag att ta fram rekommendationer gällande säker kirurgi under covid-19 pandemin med fokus på patientsäkerhet...

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.