Svenska Läkaresällskapet

Läkarkårens oberoende, vetenskapliga och professionsorganisation

Vi arbetar med frågor baserade på vetenskap, utbildning, etik och kvalitet

Svenska Läkaresällskapet

För förbättrad hälsa och sjukvård i samhället

Ny färdplan för global barnhälsa lanseras – det handlar om alla barns rätt att blomstra

SIGHT och SLS lanserar färdplan för global barnhälsa som placerar barnen i centrum av de globala målen Agenda 2030.

SLS bygger ny organisation för att stärka läkarkårens röst i samhället

Rapport från Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte 2019

Aktuellt

Vetenskap

Medicinsk forskning & utveckling

Fonder & stipendier

SLS förvaltar mer än 130 stiftelser som ger medlemmar möjlighet att söka stöd för medicinsk forskning inom många olika specialiteter.

Sök anslag

En av Svenska Läkaresällskapets huvudsakliga uppgifter är att främja vetenskaplig utveckling och spridande av medicinsk kunskap.

Utbildning

En del av det yrkeslivslånga lärandet

Ansök till kurs i svenska med start september 2019

Nu är det möjligt att ansöka till nästa kurs i svenska för läkare och sjuksköterskor med examen från länder utanför EU, steg 1.

Åtta programkoncept

Under 2019 lanserar SLS en ny och uppdaterad programverksamhet för att möta behovet av utbildning och fortbildning i läkarkåren.

Etik

Viktiga värden i hälso- och sjukvården

Klinisk etik – kurs för handledare/lärare i hälso- och sjukvården

Anmäl dig till kurs i klinisk etik i hälso- och sjukvården som äger rum den 14–17 oktober 2019 med en uppföljningsdag den 16 december 2019.

Delegationen för medicinsk etik

Klyftan mellan vad vi kan och har råd att göra i sjukvården ökar. Som läkare ställs vi inför många intressekonflikter, särskilt i en tid där det ekonomiska perspektivet får ett allt större utrymme. Denna utveckling kräver en hög grad av etisk medvetenhet för att inte viktiga värden går förlorade.

Hälsa & Sjukvård

Övergripande kvalitets- och säkerhetsfrågor

SLS för en stärkt primärvård

SLS lanserar sju utvecklingsområden för en stärkt primärvård. Det är vårt bidrag i den diskussion och de arbeten som nu pågår för att reformera primärvå

Framgångsfaktorer för Agenda 2030

SLS släpper konferensrapport som lyfter utmaningar och möjligheter i det fortsatta arbetet för en mer rättvis, jämlik hälsa och hållbar värld.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.