Svenska Läkaresällskapets post doc-stipendier

Ansökningsperiod 1 december 2019 - 1 februari 2020

Stipendiet kan sökas av medlemmar som disputerat för högst 7 år sedan, företrädesvis yngre forskare som bedriver medicinsk forskning och kan erhållas högst två gånger. Stipendiet kan endast sökas för post doc utomlands.

För behörighet krävs medlemskap i Svenska Läkaresällskapet både 2019 och 2020. Medlemsavgift för 2020 ska vara betald och oss tillhanda senast 1 februari 2020. Medlemsavgift för 2019 ska vara betald 2019. CV måste finnas upplagd på personkortet.

Stipendiet ska möjliggöra för medlem i SLS att efter disputation vara tjänstledig, för att bedriva forskning vid en välrenommerad institution utomlands. Ansökan om post doc-stipendium kan ske tidigast sex månader före disputation. Personlig inbjudan ska bifogas och godkännande från etikprövningsnämnd ska finnas för projektet.

Post doc-stipendium kan inte kombineras med samtidigt bidrag till forskningsvistelse från SLS.

Post doc-forskningen ska bedrivas på heltid under en sammanhängande period om minst tre och högst tolv månader per ansökningstillfälle.

Stipendiebeloppet är 2019 höjt till 25.000 kr per månad och ska vara rekvirerat senast 31 december samma år som det beviljats. Stipendiet är tillgängligt från och med september ansökningsåret.

Besked om stipendium lämnas via e-post under senare delen av juni månad.

Stipendiet ska rekvireras på särskilt formulär till personligt konto. Kopia på beviljad tjänstledighetsansökan (100%) sänds in tillsammans med rekvisition av erhållet belopp. Om sökande inte har någon tjänst skickas istället ett intyg om att beviljad post doc kommer att bedrivas på heltid vid den utländska institutionen under hela stipendietiden in tillsammans med rekvisitionen.  Vid ansökan tidigast sex månader före disputation ska även intyg om godkänd disputation skickas in tillsammans med rekvisitionen för att utbetalning ska ske.

Redovisning ska göras i själva ansökan senast 1 månad efter post doc-tidens slut.

I publikationer ska anges att stöd har utgått från Svenska Läkaresällskapet (the Swedish Society of Medicine).

Välkommen att ansöka via vårt ansökningssystem Researchweb Till ansökningssystemet

Innan du kommer åt själva ansökningsformuläret ska du registrera dig i
systemet och fylla i ett personkort alternativt logga in om du redan är registrerad. Det är viktigt att du kontrollerar att dina personuppgifter är korrekta samt att ditt CV är uppdaterat. Ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 24.00.

Läs även under fliken "Så här söker du" om vad du ska tänka på när du söker anslag och stipendier!Att tänka på när du söker anslag och stipendier!

Läs mer i broschyren ”Vägledning för sökande” om de olika fonderna >>  

Du är väl medlem i Svenska Läkaresällskapet?
För frågor om medlemskap:
medlem
(at)sls.se eller 08-440 88 89

Frågor om ansökningsförfarande:
tina.henriksson
(at)sls.se eller 08-440 88 66

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.