SLS Fullmäktige

Fullmäktige är SLS högsta beslutande organ. Fullmäktige fastställer bland annat riktlinjer för SLS verksamhet och genomför val.

SLS Fullmäktige 2024

Tid

Måndagen den 13 maj 2024 kl. 13.00 – 17.00, lunch från kl. 12.00.

Plats

Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
eller via Zoom.

Preliminärt program

12.00-12.55 Lunch i SLS restaurang
13.00-14.00 Mötesförhandlingar
14.00-14.05 Paus
14.05-15.00 Fortsatta mötesförhandlingar
15.10-15.35 Kaffe
15.35-17.00 Fortsatta mötesförhandlingar
17.00 Avslutande mingel

Praktisk information om mötet

Ett epostmeddelande med möteslänken kommer skickas till den
epost som ni uppgav vid anmälan.
Under mötet använder vi det digitala röstningsverktyget Suffra.
Det kommer användas av alla ledamöter, oavsett om ni deltar
fysiskt eller digitalt. Länk till suffra skickas ut veckan innan mötet.

Information om fullmäktigeledamöter/suppleanter
/representanter:
  • Fullmäktige består av ledamöter och deras suppleanter
    valda av SLS medlemsföreningar, sektioner, kandidat- och
    underläkarföreningen eller lokala läkaresällskap.
  • Associerade föreningar får utse en representant var.
  • Varje ledamot och fungerande suppleant har en röst.
  • Övriga suppleanter och representanter får delta i
    förhandling men inte i beslut.
Fullmakt

Ledamot/suppleant som blir förhindrad att delta bör lämna fullmakt till någon annan i samma medlemsförening/sektion. Om du kommer
ha fullmakt för flera röster väljer du det alternativet i anmälningsformuläret som kontaktar SLS dig gällande att skicka
in fullmakter. Länk till fullmakt finns till höger på hemsidan.

Anmäl er senast den 29 mars i länken nedan.

Anmälningsformulär

Motioner

Motioner och andra ärenden till fullmäktiges dagordning kan skickas in senast två månader före mötet av fullmäktigeledamot, medlemsförening, sektion eller en grupp av minst tio enskilda medlemmar eller läkare som är föreningsanknutna medlemmar i SLS. Skicka in dessa senast 13 mars, till malin.henriksson@sls.se

Här finns en instruktion till hur en motion kan skrivas.

Handlingar

Kallelse till mötet skickas ut senast 30 dagar innan mötet. Alla handlingar kommer skickas ut senast 15 dagar innan mötet.

Om ni har frågor om fullmäktigemötet går det bra att vända er till Malin Henriksson, organisationssekreterare, malin.henriksson@sls.se, tel. 076-105 27 87.

Varmt välkomna att anmäla er till 2024-års fullmäktigemöte!

Tidigare års fullmäktige

Fullmäktige 2023

Fullmäktige 2022

Fullmäktige 2021

Fullmäktige 2020

Fullmäktige 2019

Fullmäktige 2018

Fullmäktige 2017