SLS Fullmäktige

Fullmäktige är SLS högsta beslutande organ. Fullmäktige fastställer bland annat riktlinjer för SLS verksamhet och genomför val.

Tack för att du deltog på SLS Fullmäktige 2024  den 13 maj!

 
En rapport från mötet finns att läsa här.
Handlingar som behandlades på mötet finns nedan.
Protokollet läggs ut efter justering.

Om ni har frågor om fullmäktigemötet går det bra att vända er till Malin Henriksson, organisationssekreterare, malin.henriksson@sls.se, tel. 076-105 27 87.

Tidigare års fullmäktige

Fullmäktige 2023

Fullmäktige 2022

Fullmäktige 2021

Fullmäktige 2020

Fullmäktige 2019

Fullmäktige 2018

Fullmäktige 2017