Medlemsföreningar i SLS från den 1 januari 2024

Medlemsföreningarna är listade i alfabetisk ordning under sin specialitet.

- A -

Akutsjukvård (Svensk Förening för Akutsjukvård)  

Allergiforskning (Svenska Föreningen för Allergologi)

Allmänmedicin (Svensk förening för allmänmedicin)

Andrologi (Svensk Andrologisk Förening)

Anestesi- och intensivvård (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård)

Arbets- och miljömedicin (Föreningen för arbets- och miljömedicin) 

Audiologi (Svensk medicinsk audiologisk förening)


- B -

Barnkirurgi (Svensk Barnkirurgisk Förening)

Barnläkarföreningen (Svenska Barnläkarföreningen)

Barn- och ungdomspsykiatri (Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri)

Beroendemedicin (Svensk förening för Beroendemedicin)


- D -

Dermatologi och venereologi (Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venerologi)


- E -

Endokrinologi (Svenska Endokrinologföreningen)


- F

Farmakologi (Svensk förening för basal och klinisk farmakologi)

Fysisk aktivitet och idrottsmedicin (Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin)


- G -

Gastroenterologi (Svensk Gastroenterologisk Förening)

Geriatrik (Svensk Geriatrisk Förening)


 - H -

Handkirurgi (Svensk Handkirurgisk Förening)

Hematologi (Svensk Förening för Hematologi)

Hypertoni, stroke och vaskulär medicin (Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin)


- I -

Infektionssjukdomar (Svenska Infektionsläkarföreningen)

Internmedicin (Svensk internmedicinsk förening)


- K -

Kardiologi (Svenska Kardiologföreningen)

Kirurgi (Svensk Kirurgisk Förening)

Klinisk cytologi (Svensk Förening för Klinisk Cytologi)

Klinisk fysiologi (Svensk Förening för Klinisk Fysiologi)

Klinisk immunologi & transfusion (Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin)

Klinisk kemi (Svensk Förening för Klinisk Kemi)

Klinisk neurofysiologi (Svensk förening för klinisk neurofysiologi)

Klinisk nutrition (Svensk Förening för Klinisk Nutrition)


- M -

Maxillofacialkirurgi (Svenska Sällskapet för Maxillofacialkirurgi)

Medicinens historia (Sektionen för Medicinens Historia)

Medicinsk genetik och genomik (Svensk Förening för Medicinsk Genetik och Genomik

Medicinsk informatik (Svensk Förening för Medicinsk Informatik)

Medicinsk radiologi (Svensk Förening för Medicinsk Radiologi)


- N -

Neurokirurgi (Svensk Neurokirurgisk Förening)

Neurologi (Svenska Neurologföreningen)

Neuroradiologi (Svensk Förening för Neuroradiologi)

Njurmedicin (Svensk Njurmedicinsk Förening)


Nuklearmedicin (Svensk Förening för Nuklearmedicin)


- O -

Obstetrik och gynekologi (Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi)

Oftalmologi (Sveriges ögonläkarförening)

Onkologi (Svensk Onkologisk Förening)

Ortopedi (Svensk Ortopedisk Förening)


- P -

Patologi (Svensk Förening för Patologi)

Psykiatri (Svenska Psykiatriska Föreningen)


- R -

Rehabiliteringsmedicin (Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin)

Reumatologi (Svensk Reumatologisk Förening)

Rättsmedicin (Svensk Rättsmedicinsk Förening)

Rättspsykiatri (Svenska Rättspsykiatriska Föreningen)


- S -

Smärtlindring (Svenska Smärtläkarföreningen)

Socialmedicin (Svensk Förening för Socialmedicin och Folkhälsa)


- T -

Thoraxkirurgi (Svensk Thoraxkirurgisk Förening)

Transplantation (Svensk Transplantationsförening)


- U -

Urologi (Svensk Urologisk Förening)


- V -

Vårdhygien (Svenska Hygienläkarföreningen)Upp