Svensk förening för basal och klinisk farmakologi

Välkommen till Svensk förening för basal och klinisk farmakologi (SFBKF) - en sammanslutning av personer intresserade av farmakologi och närliggande ämnesområden. Som medlemsförening inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund driver vi farmakologiska frågor, organiserar och genomför utbildningar och fortbildningar inom läkemedelsområdet. Föreningen ingår även i Kungliga Vetenskapsakademiens nationalkommitté för fysiologi, farmakologi och neurovetenskap.

Bli medlem

Svensk förening för basal och klinisk farmakologi - för dig som är intresserad av läkemedelsfrågor

Nyheter

Kontakt

Marja-Liisa Dahl, ordförande
Professor i klinisk farmakologi
E-post: ordf@sfbkf.se

Vi är en del av

Svenska Läkaresällskapet

Föreningen ingår även i Kungliga vetenskapsakademiens Nationalkommitté för fysiologi, farmakologi och neurovetenskap