Svensk förening för basal och klinisk farmakologi

Välkommen till Svensk förening för basal och klinisk farmakologi (SFBKF) - en sammanslutning av personer intresserade av farmakologi och närliggande ämnesområden. Som medlemsförening inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund driver vi farmakologiska frågor, organiserar och genomför utbildningar och fortbildningar inom läkemedelsområdet. Föreningen ingår även i Kungliga Vetenskapsakademiens nationalkommitté för fysiologi, farmakologi och neurovetenskap.

Bli medlem

Svensk förening för basal och klinisk farmakologi - för dig som är intresserad av läkemedelsfrågor

Nyheter

  • Kongresstipendier 2024

    Stiftelsen för Klinisk farmakologi och Farmakoterapi utlyser resestipendier för aktivt...

  • Årsmöte 2024

    SFBKFs årsmöte 2024 hålls 21 mars 2024 kl. 15.00–16.30. Formell inkalling med agenda...

Kontakt

Marja-Liisa Dahl, ordförande
Professor i klinisk farmakologi
E-post: ordf@sfbkf.se

Vi är en del av

Svenska Läkaresällskapet

Föreningen ingår även i Kungliga vetenskapsakademiens Nationalkommitté för fysiologi, farmakologi och neurovetenskap