Välkommen till Svensk Thoraxkirurgisk Förening!

Vi är en specialistförening inom Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapets medlemsföreningen för thoraxkirurgi.

Föreningen utgör en sammanslutning av läkare och andra som är intresserade av thoraxkirurgi.

Till medlem kan antagas legitimerad läkare och inväljas blivande läkare, annan medicinsk utövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet.

 

Ny utbildningsbok i thoraxkirurgi

Utbildningsboken är ett komplement till Socialstyrelsens målbeskrivning och är till för att vägleda ST-läkare, studierektor och ansvarig thoraxkirurgisk chef på respektive thoraxkirurgisk klinik i...

Berzelius Symposium 108: Infektiös Endokardit

Den 8-9 februari 2024 på Svenska Läkaresällskapet eller Zoom, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

Aktuellt

Steningevikmötet 2023: 7 - 8 dec Steningevik Arlanda