Välkommen till Svensk Thoraxkirurgisk Förening!

Vi är en specialistförening inom Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapets medlemsföreningen för thoraxkirurgi.

Föreningen utgör en sammanslutning av läkare och andra som är intresserade av thoraxkirurgi.

Till medlem kan antagas legitimerad läkare och inväljas blivande läkare, annan medicinsk utövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet.

 

Hej, ST-läkare!

Välkommen! Här kan du läsa om vad ett medlemskap i föreningen innebär