Välkommen till Svensk Thoraxkirurgisk Förening!

Vi är en specialistförening inom Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapets medlemsföreningen för thoraxkirurgi.

Föreningen utgör en sammanslutning av läkare och andra som är intresserade av thoraxkirurgi.

Till medlem kan antagas legitimerad läkare och inväljas blivande läkare, annan medicinsk utövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet.

 

Scandinavian Association of Thoracic Surgery & Swedish Association for Cardiothoracic Surgery Meeting 2024

Göteborg

September 11-13 in Gothenburg, Sweden

The 38th EACTS Annual Meeting

Lisbon

The world’s largest meeting of the cardiothoracic surgical community: 9 – 12 October 2024, Lisbon