Publikationer

SLS Hippokratesrevision 2020

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har i ett pilotprojekt tagit fram en modell för professionell granskning och klinisk revision som fått arbetsnamnet ”Hippokratesrevision”. Ta del av slutrapport som sammanfattar projektet och de pilotrevisioner som genomförts inom invärtesmedicin, allmänmedicin samt opererande specialiteter.


VB 2019

Svenska Läkaresällskapets Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2019.

SLS tematidning om medicinsk forskning

SLS ger ut tematidning om medicinsk forskning som presenterar SLS samlade syn på forskningsområdet och vårt arbete för att stödja och utveckla svensk medicinsk forskning.

SLS programtidning 2020 ute nu!

Det är med stor glädje som SLS kan presentera årets programverksamhet som bygger på SLS programkoncept för läkares yrkeslivslånga lärande. Läs och ladda ned SLS programtidning 2020. Ta del av årets...

SLS programtidning 2019-2020

SLS kraftsamlar för att erbjuda läkare i alla stadier av yrkeslivet – högkvalitativ utbildning och fortbildning.

Rapport: Forskning i primärvården – från betänkande till verkstad

SLS driver frågan om ökade satsningar på primärvården, inte minst på forskningen. För att sätta fokus på frågan bjöd SLS in representanter från hälso- och sjukvården, akademien, myndigheter och olika intresseorganisationer till ett samtal. Ta del av en sammanfattande rapport från dagen.

SLS klimatpolicy

SLS har antagit en policy för klimat, hälsa och hållbar sjukvård för att bidra till minskad klimatpåverkan och en hållbar hälso- och sjukvård.

SLS för en stärkt primärvård

SLS lanserar sju utvecklingsområden för en stärkt primärvård. Ta del av vårt bidrag i den diskussion och de arbeten som nu pågår för att reformera primärvården.

Vikten av kollegial kvalitetsdialog i primärvården för bästa möjliga kvalitet

SLS presenterar rapport som beskriver en modell för kollegial kvalitetsdialog i primärvården. Modellen har testats på tre vårdcentraler.

Rapport klinisk revision

Under våren 2018 utfördes en medicinsk revision vid Hjärtlungkliniken Universitetssjukhuset i Örebro. Ladda ned rapporten!

Framgångsfaktorer för Agenda 2030

SLS släpper konferensrapport som lyfter utmaningar och möjligheter i det fortsatta arbetet för en mer rättvis, jämlik hälsa och hållbar värld.

VB 2018

Svenska Läkaresällskapets verksamhetsberättelse med årsredovisning för 2018.

På väg mot bättre och mer jämlik hälsa

Rapport summerar arbetet inom SLS Levnadsvaneprojekt och presenterar lärdomar och vägen framåt.

Global hälsa – en praktisk guide

Rapport framtagen av SLS Kandidat- och underläkarförening samt Kommittén för global hälsa med stöd av SIGHT och Utrikesdepartementet.

Idéprogram

Svenska Läkaresällskapets idéprogram för förbättrad hälsa och sjukvård.

VB 2017

Svenska Läkaresällskapets verskamhetsberättelse med årsredovisning för 2017.

VB 2016

Svenska Läkaresällskapets verksamhetsberättelse med årsredovisning för 2016.

VB 2015

Svenska Läkaresällskapets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2015.

En värdefull vård

Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp "En Värdefull Vård" bildades hösten 2013 för att analysera hälso- och sjukvårdens organisation och styrning. Arbetsgruppens analys publicerades i rapporten "En Värdefull Vård – en hälso- och sjukvård med människan i centrum"

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.