SLS Resebidrag för kongressresa eller forskningsvistelse

Ansökningsperiod: 15 augusti - 15 maj

Svenska Läkaresällskapets resebidrag kan sökas av odisputerad eller disputerad medlem för aktivt deltagande i internationell vetenskaplig kongress utomlands eller för forskningsvistelse utomlands. Närmare information om respektive restyp finns under flikarna för "Kongressresa" och "Forskningsvistelse".

Medlemskap krävs både för innevarande år och för året innan ansökningsåret. Medlemsavgiften ska vara betald, och oss tillhanda, då ansökan skickas in. CV måste finnas upplagd på personkortet.

Resan ska utgå från Sverige och ansökan ska vara inkommen senast två månader före avresedag. För att beviljas resebidrag från Svenska Läkaresällskapet krävs klinisk relevans eller förankring.  

Resebidrag ska rekvireras senast 6 månader efter beslutsdatum. Bidrag som inte rekvirerats i tid återgår till respektive fond. Resebidraget rekvireras till personligt konto på särskild rekvisitionsblankett. Sökandes underskrift samt vidimering av prefekt/klinikchef eller motsvarande ska finnas på rekvisitionen

Senast en månad efter avslutad resa ska en kort reseberättelse samt en ekonomisk redogörelse skrivas in i den egna ansökan. Verifikationer/kvitton upp till beviljat belopp skannas och laddas upp i ansökan. Ersättning för traktamente (ökade levnadskostnader), overheadkostnader och liknande beviljas inte. Då hela bidraget inte utnyttjas, eller då godkända verifikationer saknas, ska mellanskillnaden av beviljat belopp minus redovisat belopp betalas tillbaka till SLS.

Endast ett resebidrag per kalenderår beviljas.

En förutsättning för att få utbetalning av nya bidrag är att tidigare bidrag har redovisats.

Under julhelgerna sker ingen hantering av resebidrag.

Schablonbeloppet för kongressresa och för forskningsvistelse kortare än 1 månad är för närvarande maximalt 6.000 kronor för resor inom Norden, 8.000 kronor för resor i Europa, 10.000 kronor för resor till USA/Kanada samt 12.000 kronor för resor till övriga världen. För en längre tids forskningsvistelse vid utländsk institution är det maximala beloppet 48.000 kronor, beloppet beror på vart man reser och hur länge forskningsvistelsen varar.

För ansökan om resebidrag från specialfonderna Gastro-, Ihre-, och Frenckners fonder, se respektive fond.

Välkommen att ansöka via vårt ansökningssystem Researchweb!Till ansökningssystemet

Innan du kommer åt själva ansökningsformuläret ska du registrera dig i
systemet och fylla i ett personkort alternativt logga in om du redan är registrerad. Det är viktigt att du kontrollerar att dina personuppgifter är korrekta samt att ditt CV är uppdaterat.

Ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 24.00.

Läs även under fliken "Så här söker du" om vad du ska tänka på när du söker anslag och stipendier! Att tänka på när du söker anslag och stipendier!

Läs mer i broschyren ”Vägledning för sökande” om de olika fonderna

Du är väl medlem i Svenska Läkaresällskapet?

För frågor om medlemskap:
medlem
(at)sls.se eller 08-440 88 89

Frågor om ansökningsförfarande:
tina.henriksson
(at)sls.se eller 08-440 88 66

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.