Paul Frenckners fond

Ansökningsperiod 1 december 2019 - 1 februari 2020

Fonden stödjer forskning rörande öron-, näs- och hals-sjukdomar i form av resebidrag för forskningsvistelse

För behörighet krävs medlemskap i Svenska Läkaresällskapet både 2019 och 2020. Medlemsavgift för 2020 ska vara betald och oss tillhanda senast 1 februari 2020. Medlemsavgift för 2019 ska vara betald 2019. CV måste finnas upplagd på personkortet.

Bidrag till forskningsresa
Ansökan kan endast göras för forskningsvistelse vid utländsk institution av yngre läkare med specialistkompetens inom området oto-rhino-laryngologi. Till ansökan ska bifogas tydlig och utförlig beskrivning av den planerade verksamheten vid det utländska universitetet/sjukhuset. Även personlig inbjudan ska bifogas ansökan. Endast en ansökan om resebidrag kan insändas vid varje ansökningstillfälle. Ansökan kan endast göras per den 1 februari. Resan kan påbörjas tidigast den 1 september ansökningsåret.

Besked om tilldelning lämnas under senare delen av juni månad. Resebidrag ska rekvireras på särskild rekvisitionsblankett till personligt konto. Vidimering av prefekt/klinikchef eller motsvarande ska finnas på rekvisitionen.

Senast en månad efter avslutad resa ska en kort reseberättelse samt ekonomisk redogörelse skrivas in i den egna ansökan. Verifikationer skannas och skickas med e-post till fondansvarig, se rekvisitionen. Medel för traktamente (ökade levnadskostnader), overhead-kostnader och liknande beviljas inte. Då hela bidraget inte utnyttjats, eller om verifikationer saknas, ska mellanskillnaden av beviljat belopp minus redovisat belopp betalas tillbaka. En förutsättning för att beviljas nya bidrag är att tidigare bidrag från fonden har redovisats. Resebidrag ska rekvireras senast 6 månader efter beslutsdatum. Bidrag som inte rekvirerats i tid återgår till fonden.

Välkommen att ansöka via vårt ansökningssystem Researchweb!Till ansökningssystemet

Innan du kommer åt själva ansökningsformuläret ska du registrera dig i
systemet och fylla i ett personkort alternativt logga in om du redan är registrerad. Det är viktigt att du kontrollerar att dina personuppgifter är korrekta samt att ditt CV är uppdaterat. Ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 24.00.

 Läs även under fliken "Så här söker du" om vad du ska tänka på när du söker anslag och stipendier! Att tänka på när du söker anslag och stipendier!

Läs mer i broschyren ”Vägledning för sökande” om de olika fonderna >>  

Du är väl medlem i Svenska Läkaresällskapet?

För frågor om medlemskap:
medlem
(at)sls.se eller 08-440 88 89

Frågor om ansökningsförfarande:
tina.henriksson
(at)sls.se eller 08-440 88 66

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.