Nominera pristagare till SLS priser 2021

SLS förvaltar mer än 130 stiftelser som ger stöd för medicinsk forskning. Till etablerade forskare som utmärkt sig genom många års verksamhet, enastående resultat eller välskrivna artiklar utdelas priser och medaljer.

Ta chansen och nominera en kollega som genom sin forskning bidragit till att förbättra hälso- och sjukvården. Sista dag att föreslå pristagare är den 1 mars 2021. Prisutdelning för SLS priser äger rum på SLS årshögtid 2021 (om inget annat anges).

Nomineringen ska innehålla (om inget annat anges) följande information om den nominerade:
Namn
Titel
Arbetsplats/institution
Kontaktuppgifter
Motivering (Max 300 tecken inklusive blanksteg)


Ladda ned informationsfolder om SLS priser 2021

Nominera pristagare genom att mejla priser@sls.se senast den 1 mars 2021.

SLS priser 2021

Jubileumspriset 150 000 kr och SLS sekelmedalj i silverBelönar värdefulla, av svenska medborgare, författade skrifter över ämnen tillhörande det medicinska forskningsområdet. Priset avser de fem senaste årens arbete och publikationer.

Sänd in ditt förslag tillsammans med:

  • Kort motivering varför den nominerade bör komma ifråga som mottagare av priset
  • Lista med max fem arbeten från de fem senaste åren samt bifoga en motivering för vart och ett av dem som beskriver arbetets kvalitet och betydelse.
  • CV på den nominerade

Läs mer


Alvarengas pris 50 000 krPriset belönar "värdefulla av svenska medborgare författade, till tävlan inlämnade otryckta artiklar över ämnen tillhörandet det medicinska forskningsområdet".

Tävlingsskrift ska sändas i tre exemplar tillsammans med valspråk och förseglad namnsedel (kuvert) senast den 1 mars till:

Svenska Läkaresällskapet
Att: Theresa Wahlqvist
Box 738
101 35 Stockholm


Bengt Lindskogs språkpris 30 000 kr

Priset delas ut varje ojämnt år för stora insatser att främja medicinsk språkvård.


Bengt Winblads pris 150 000 kr

För goda insatser inom neurovetenskaplig forskning inom geriatrik med huvudsaklig inriktning mot demenssjukdomar och Alzheimerforskning.

Läs mer

 

Berzeliusmedaljen

 

Medaljen belönar forskare inom den medicinska kemiens område och delas ut var 10e år.


Ellis och Ivar Janzons pris 70 000 kr

Främjar vetenskaplig forskning inom dermatologins och venereologins område.


Erna Ebelings pris
35 000 kr

Priset har till ändamål att främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik. Prismottagare utses av Läkaresällskapets sektion för medicinsk teknik och fysik.


Hambergers pris 25 000 kr samt SLS 200-årsmedalj i brons

Belönar framstående vetenskapliga insatser till yngre forskare inom otorhinolaryngologi.


Hippokratespriset 10 000 kr och Clarence Blomqvistmedaljen i silver


Hippokratespriset är Svenska Läkaresällskapets etikpris och tilldelas läkare som har en etisk medvetenhet och som är en förebild för kollegor, medarbetare och studenter. Priset går vartannat år till en kvinna, vartannat en man.

Sista dag för att lämna förslag på manlig pristagare är den 15 maj 2021 till priser@sls.se

Nomineringen ska innehålla kontaktuppgifter till den nominerade, 1-2 referenser samt kontaktuppgifter till den som nominerat.

Läs mer


Ingvarpriset 35 000 kr och SLS 200- årsmedalj i bronsBelönar för goda insatser inom klinisk neuro-vetenskap (pristagare föreslås av en särskild priskommitté).


Lennmalms pris 25 000 kr och medalj i silver


Priset har till ändamål att främja yngre forskares förtjänstfulla arbeten över ämnen tillhörande det neurologiska, försäkringsmedicinska eller syfilidologiska forskningsområdet.

 

Svenska Läkaresällskapets Hållbarhetspris
25 000 kr

Priset belönar insatser inom området hållbar sjukvård.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.