Pågående och kommande utlysningar


SLS - Allmänmedicin i samverkan

Ansökningsperiod 1 december 2022 - 1 februari 2023

För att stärka forskning och forskningsmöjligheter inom primärvården utlyser SLS forskningsanslag för samarbetsprojekt uppgående till max 500 000 kronor. Huvudsökande skall vara läkare från allmänmedicin. Till detta ska sedan medsökande från akademi eller annan medicinsk disciplin vara delaktig.

Syftet är kunskapsöverföring mellan akademi och klinik, eller mellan olika discipliner (tex allmänmedicin och psykiatri). Patientnytta/klinisk relevans inom primärvården är av stor vikt vid bedömning.

Svenska Läkaresällskapets projektanslag

Ansökningsperiod 1 december 2022 - 1 februari 2023

Svenska Läkaresällskapets post doc-stipendier

Ansökningsperiod 1 december 2022 - 1 februari 2023

SLS Forskarmånader

Ansökningsperiod 1 december 2022 - 1 februari 2023

Björklunds fond

Ansökningsperiod 1 december 2022 - 1 februari 2023

Fondens avkastning stödjer forskning om ALS och likartade/besläktade neurologiska sjukdomar.

Cronqvists stiftelse

Ansökningsperiod 1 december 2022 - 1 februari 2023

Stiftelsen avkastning ska främja medicinsk forskning inom området ögonsjukdomar, i första hand retinitis pigmentosa och i andra hand övriga ögonsjukdomar.

Paul Frenckners fond

Ansökningsperiod 1 december 2022 - 1 februari 2023

Paul Frenckners fond stödjer forskning rörande öron-, näs- och hals-sjukdomar i form av resebidrag för forskningsvistelse.

Gastroenterologisk forskningsfond

Ansökningsperiod 1 december 2022 - 1 februari 2023

Fondens avkastning ska främja vetenskaplig medicinsk forskning inom ämnesområdet gastroenterologi i form av projektanslag och resebidrag för forskningsvistelse (ej kongressresa).

Bengt Ihres fond

Ansökningsperiod 1 december 2022- 1 februari 2023

Fondens avkastning ska främja vetenskaplig medicinsk forskning inom medicinsk gastroenterologi och gastroenterologiskt inriktad kirurgi i form av projektanslag och resebidrag för forskningsvistelse (ej kongressresa).

SSAC Foundation

Application period: 1 December 2022 - 1 February 2023

The Scandinavian Society for Antimicrobial Chemotherapy Foundation distributes grants for research related to the treatment of infectious diseases with antibacterial, antiviral, antimycotic or antiparasitic agents.