Pågående och kommande utlysningar

Medicinsk forskning

Kommande utlysningar:

SLS Resebidrag för kongressresa eller forskningsvistelse
Ansökningsperiod: 15 augusti 2018 - 31 maj 2019
Observera att ansökningssystemet är stängt 1 juni - 14 augusti.
Ansökan om bidrag för resor med avresa tidigare än 15 oktober måste
därför göras senast den 31 maj. Har du inte hunnit få
acceptansbrevet då kan ansökan beviljas preliminärt och bidraget kan
rekvireras efter att vi fått in acceptansbrevet. En förklaring varför
acceptansbrevet saknas måste finnas under kommentarer.

Psykiatri
Ansökningsperiod 1 september - 1 oktober 2018
Projektanslag  och post doktorstöd från Stiftelsen Söderström Königska Sjukhemmet

 

 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.