Pågående och kommande utlysningar

Nyhet!  Svenska Läkaresällskapets Forskarmånader
Ansökningsperiod pågår till 2020-02-01
Disputerade medlemmar kan söka stipendium för medicinsk forskning inom Sverige.

Läs mer

Svenska Läkaresällskapets projektanslag
Ansökningsperiod 1 december 2019 - 1 februari 2020
Projektanslag kan sökas för medicinsk forskning av medlemmar som disputerat för högst 10 år sedan.Behörighetsgränsen höjdes för ett antal år sedan från högst 7 till högst 10 år efter disputation för att kompensera för föräldraledighet, AT-tjänst, ST-tjänst och annat. Avdrag från behörighetsgränsen 10 år kan därför inte göras.

Svenska Läkaresällskapets post doc-stipendier
Ansökningsperiod 1 december 2019 - 1 februari 2020
Stipendiet kan sökas av medlemmar som disputerat för högst 7 år sedan, företrädesvis yngre forskare som bedriver medicinsk forskning och kan erhållas högst två gånger. Stipendiet kan endast sökas för post doc utomlands.

För behörighet krävs medlemskap i Svenska Läkaresällskapet både 2019 och 2020. Medlemsavgift för 2020 ska vara betald och oss tillhanda senast 1 februari 2020. Medlemsavgift för 2019 ska vara betald 2019. CV måste finnas u
pplagd på personkortet i Researchweb.


SLS Resebidrag för kongressresa eller forskningsvistelse
Ansökningsperiod: 15 augusti -15 maj
Svenska Läkaresällskapets resebidrag kan sökas av odisputerad eller disputerad medlem för aktivt deltagande i internationell vetenskaplig kongress utomlands eller för forskningsvistelse utomlands. Närmare information om respektive restyp finns under flikarna för "Kongressresa" och "Forskningsvistelse".

Medlemskap krävs både för innevarande år och för året innan ansökningsåret. Medlemsavgiften ska vara betald, och oss tillhanda, då ansökan skickas in. CV måste finnas upplagd på personkortet Researchweb.


Svenska Läkaresällskapets introduktionsstipendium för medicinsk forskning
Ansökningsperiod: 2020-01-15 – 2020-03-15
Svenska Läkaresällskapet (SLS) arbetar för att öka andelen läkare bland de forskarstuderande samt för att fler läkare skall ha en egen erfarenhet av medicinsk forskning. Detta underlättas om blivande läkare tidigt under utbildningen kommer i kontakt med pågående medicinsk forskning och ges möjlighet att själv delta i det praktiska arbetet. SLS har därför inrättat ett stipendieprogram, Läkaresällskapets introduktionsstipendium för medicinsk forskning, för att erbjuda intresserade studenter inom Läkarprogrammet möjligheten att under sommaruppehållet på heltid följa arbetet i en forskargrupp under 1-2 månader.

Paul Frenckners fond
Ansökningsperiod 1 december 2019 - 1 februari 2020
Fonden stödjer forskning rörande öron-, näs- och hals-sjukdomar i form av resebidrag för forskningsvistelse. För behörighet krävs medlemskap i Svenska Läkaresällskapet både 2018 och 2019. Medlemsavgift för 2019 ska vara betald och oss tillhanda senast 1 februari 2019. Medlemsavgift för 2018 ska vara betald 2018. CV måste finnas upplagd på personkortet i Researchweb.

Gastroenterologisk forskningsfond
Ansökningsperiod 1 december 2019 - 1 februari 2020
Fondens avkastning ska främja vetenskaplig medicinsk forskning inom ämnesområdet gastroenterologi i form av projektanslag och resebidrag för forskningsvistelse (ej kongressresa). Fonden delar årligen ut ett mindre antal anslag till ett sammanlagt värde av cirka 300.000 kr och riktar sig i första hand till forskare som inte redan erhåller anslag från bidragsgivare som Vetenskapsrådet, Cancerfonden, VINNOVA eller motsvarande
För behörighet krävs medlemskap i Svenska Läkaresällskapet både 2019 och 2020. Medlemsavgift för 2020 ska vara betald och oss tillhanda senast 1 februari 2020. Medlemsavgift för 2019 ska vara betald 2019. CV måste finnas upplagd på personkortet i Researchweb.

Läs mer


Cronqvists stiftelse
Ansökningsperiod 1 december 2019 - 1 februari 2020
Stiftelsen avkastning ska främja medicinsk forskning inom området ögonsjukdomar, i första hand retinitis pigmentosa och i andra hand övriga ögonsjukdomar. För behörighet krävs medlemskap i Svenska Läkaresällskapet både 2019 och 2020. Medlemsavgift för 2020 ska vara betald och oss tillhanda senast 1 februari 2020. Medlemsavgift för 2019 ska vara betald 2019. CV måste finnas upplagd på personkortet i Researchweb.

Läs mer

Bengt Ihres fond
Ansökningsperiod 1 december 2019 - 1 februari 2020
Fondens avkastning ska främja vetenskaplig medicinsk forskning inom medicinsk gastroenterologi och gastroenterologiskt inriktad kirurgi i form av projektanslag och resebidrag för forskningsvistelse (ej kongressresa). För behörighet krävs medlemskap i Svenska Läkaresällskapet både 2019 och 2020. Medlemsavgift för 2020 ska vara betald och oss tillhanda senast 1 februari 2020. Medlemsavgift för 2019 ska vara betald 2019. CV måste finnas upplagd på personkortet i Researchweb..

Läs mer

Björklunds fond - Projektanslag
Ansökningsperiod 1 december 2019 - 1 februari 2020
Fondens stödjer forskning om ALS och likartade/besläktade neurologiska sjukdomar. Sökande ska ha disputerat, för högst 10 år sedan. Behörighetsgränsen höjdes för ett antal år sedan från högst 7 till högst 10 år efter disputation för att kompensera för föräldraledighet, AT-tjänst, ST-tjänst och annat. Avdrag från behörighetsgränsen 10 år kan därför inte göras.

Projektet ska vara genomförbart inom en tidsperiod av två till tre år och inom en budget av storleksordningen 500 000 kronor per år. För behörighet krävs medlemskap i Svenska Läkaresällskapet både 2019 och 2020. Medlemsavgift för 2020 ska vara betald och oss tillhanda senast 1 februari 2020. Medlemsavgift för 2019 ska vara betald 2019. CV måste finnas upplagd på personkortet i Researchweb..

Läs mer


SSAC Foundation
Scandinavian Society for Antimicrobial Chemotherapy Foundation Application period 1 December 2019 - 1 February 2020
The Foundation distributes grants for research related to the treatment of infectious diseases with antibacterial, antiviral, antimycotic or antiparasitic agents. The assets of the Foundation originates from the earnings of the 18th International Congress of Chemotherapy in Stockholm in 1993.

Läs mer

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.