Tillsammans säkrar vi läkares fortbildning!

Här kan ni ladda ned informations- och kommunikationsmaterial för spridning till era medlemmar.

Har ni frågor om SLS fortbildningsmodell? Har ni goda exempel som ni vill dela mer er av – tveka inte att höra av er till SLS utbildningsdelegation! Vi kommer gärna till er förening och presenterar SLS fortbildningspolicy och modell.

Ordförande: Hans Hjelmqvist, hans.hjelmqvist@oru.se

Sekreterare: Susann Asplund Johansson, utredningsansvarig SLS kansli susann.asplund@sls.se

Folder SLS fortbildningsmodell

Ladda ned folder som beskriver SLS fortbildningsmodell. För print och digital spridning.

PPT SLS fortbildningsmodell

Ladda ned en PowerPoint-presentation som beskriver SLS kraftsamling för läkares fortbildning, SLS fortbildningsmodell och SLS utredning om regleringsfrågan.

Flyer om SLS fortbildingsmodell

Ladda ned flyer som beskriver SLS fortbildningsmodell. För print och digital spridning.

Rapport: Reglering som stöd för läkares fortbildning

SLS utbildningsdelegation har utrett regleringsfrågan som presenteras i rapporten ”Reglering som stöd för läkares fortbildning” (2022) som antogs av SLS nämnd i januari 2022.