Läkares fortbildning

– en del av det yrkeslivslånga lärandet

Svenska Läkaresällskapets fortbildningsmodell

Fortbildning efter uppnådd specialistkompetens är en nödvändig del av läkares kontinuerliga kompetensutveckling och en förutsättning för en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. För att säkra att läkare årligen uppdaterar sig har SLS föreslagit en fortbildningsmodell som utformas och ägs av professionen.

"Läkares fortbildning" (2022)

SLS tematidning "Läkares fortbildning" skickas ut till Sveriges alla läkare med tidningen Framtidens Karriär-Läkare under maj månad. Tidningen är en del av SLS satsning för att säkra läkares fortbildning.

SLS om läkares fortbildning

Det behövs ett ordnat system för att säkerställa att alla läkare efter uppnådd specialistkompetens fortlöpande vidareutvecklar nödvändig kompetens för de arbetsuppgifter de ställs inför. Ett sådant system ska utformas och ägas av professionen.

SLS fortbildningsmodell 2022

För att säkra att läkare årligen uppdaterar sig föreslår SLS en fortbildningsmodell som utformas och ägs av professionen.

Reglering som stöd för läkares fortbildning

Finns det tillräcklig reglering i lag eller föreskrift kring ansvaret för fortbildning, som komplement till SLS fortbildningsmodell? SLS har utrett regleringsfrågan som presenteras i en rapport.

SLS och SLF uppmanar regeringen att agera om fortbildning

SLS och SLF föreslår regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att se över hur nuvarande ledningsföreskrifter kan förtydligas när det gäller vårdgivarnas ansvar för läkares fortbildning.

SLS fortbildningspolicy 2015

SLS presenterar sin hållning i frågan om fortbildning i ett policydokument.

Informationsmaterial

Läs och ladda hem SLS fortbildningspolicy, fortbildningsmodell och PPT-presentation och sprid till medlemmar i SLS föreningar.

I debatten

Ta del av ett urval av SLS debattinlägg om läkares fortbildning.

Tillsammans säkrar vi läkares fortbildning

Har ni frågor om SLS fortbildningsmodell? Har ni goda exempel som ni vill dela mer er av – tveka inte att höra av er! Vi kommer gärna till er förening och presenterar SLS fortbildningspolicy och modell.