Informationsmaterial om SLS medlemsreform

Hur beskriver man medlemsreformen på ett enkelt sätt? Hur gör man för att ansöka om att bli medlemsförening? Vilka fördelar innebär medlemsreformen? Här kan du som sektion ladda ned informationsmaterial om medlemsreformen.

Aktuellt om medlemsreformen efter FM 2020

Under SLS digitala fullmäktigemöte som ägde rum den 26 maj samlades SLS vetenskapliga sektioner, lokala läkarsällskap och associerade föreningar. Fullmäktige beslutade bland annat att anta 48 av SLS 66 vetenskapliga sektioner som medlemsföreningar. En organisationsförändring som börjar träda i kraft från och med den 1 januari 2021 och som innebär att kopplingen mellan SLS som moderförening och dess sektioner ytterligare stärks genom att alla medlemmar i en sektion blir en del av SLS. En efterlängtad reform som stärker specialistföreningarnas roll i SLS och därmed läkarkårens vetenskapliga oberoende professionsröst. 

SLS ändrade stadgar träder i kraft 1 januari 2021 tillsammans med Normalstadgar för SLS medlemsföreningar och sektioner som stöd för ert stadgeändringsarbete. I stadgarna som beslutades av fullmäktige 2019, gjordes vissa ändringar av fullmäktige 2020.
Stadgar som träder i kraft 1 januari 2021

Medlemsföreningar som antogs av FM 2020 
Välkomstbrev med närmare instruktioner (utskickat juni 2020)

Medlemsföreningar som antogs medvillkor av FM 2020
Ni som antogs av SLS fullmäktige 2020-05-26 som medlemsförening i SLS under villkor att ni fattar de formella besluten – att bli medlemsförening och anpassar Era stadgar – på nästkommande årsmöte, kom ihåg att snarast skicka in justerat årsmötesprotokoll och beslutade anpassade stadgar för fastställande av SLS nämnd, till medlemsforening@sls.se så att ni hinner få stadgarna fastställda av SLS nämnd innan ni ska skicka in medlemsregistret till SLS senast den 1 november. Skälet är att ni måste ha GDPR-bestämmelser på plats i era stadgar innan medlemsregistret skickas in. Även Sveriges läkarförbund ska fastställa era anpassade stadgar om ni är specialitetsförening i Läkarförbundet. 
Välkomstbrev med närmare instruktioner (utskickat juni 2020)

Sektioner som i nuläge kvarstår som sektioner
Även sektioner som ansökte om att kvarstår som sektion i nuläge måste göra stadgeändringar med anledning av medlemsreformen, medlemsregister och GDPR. Stadgearbetet måste ske före 1 november 2020 för att sektionen ska kunna skicka in medlemsregister till SLS för beräkning av mandat i SLS fullmäktige 2021. Även Sveriges Läkarförbund ska fastställa era stadgeändringar om ni är specialitetsförening i Läkarförbundet.
Se Information 5  som skickades ut 2020-04-22.

 

Utskick till SLS sektioner

Information 8: Om inrapportering av medlemsregister. Till SLS sektioner som kvarstår som sektion (utskickat okt 2020).

Information 7: Administratör för inrapportering av medlemsregister. Till blivande medlemsföreningar i SLS (utskickat okt 2020).

Information 6: Om inrapportering av medlemsregister. Till blivande medlemsföreningar i SLS (utskickat sep 2020).

Information 5: Stadgeändringar för sektion som kvarstår som sektion (Utskickat april 2020)

Bilaga till Info 5 2020-04-22 och även Info 1 2019-06-19 SLS stadgar och normalstadgar fr 2021. OBS! I stadgarna beslutade av fullmäktige 2019 gjordes vissa ändringar av fullmäktige 2020. Stadgar som träder i kraft 1 januari 2021.

Reviderad: Information 4: SLS instruktion om medlemsregister  (Utskickat april 2020)

Information 4: SLS instruktion om medlemsregister  (Utskickat jan 2020)

Information 3: SLS erbjudande till medlemsförening (Utskickat okt 2019)

Reviderad: Information 2: Hur blir min sektion medlemsförening (Utskickat jan 2012)

Information 2: Hur blir min sektion medlemsförening (Utskickat sep 2019)

Information 1: Om ny medlemskategori i SLS (Utskickat juni 2019)

 

Ladda ned informationsmaterial

Fyra argument för medlemsreformen

Fördelar med att bli medlemsförening

Vägen till att bli medlemsförening

PowerPoint-presentation som beskriver vikten av medlemsreformen och dess praktiska fördelar

PowerPoint-presentation som beskriver vikten av medlemsreformen och dess praktiska fördelar som pdf

PowerPoint-presentation om medlemsreformen från SLS ordföranderåd 2019-10-16

PowerPoint-presentation om medlemsreformen från SLS ordföranderåd 2019-10-16 som pdf

Intervju med Britt Skogseid SLS ordförande

Intervju med Per Johansson SLS kanslichef 

Intervju med Anna-Thersia Ekman, ordförande i SLS Kandidat- och underläkarförening

 

  

Vill ni ha stöd och hjälp med kommunikation kring medlemsreformen?

Kontakta
Jaana Logren Bergqvist, kommunikationsansvarig
jaana.logren@sls.se, 08- 440 88 68

För blivande medlemsföreningar i SLS

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.