LiR - patientmaterial

I dialogen med medarbetarna på de reumatologiska enheterna runtom i Sverige har det framkommit ett behov av patientmaterial att använda som hjälpmedel/stöd i levnadsvanearbetet. Detta har hörsammats av LIR-gruppen som nu tagit fram evidensbaserade informationsfoldrar för var och en av de fyra levnadsvanorna som vänder sig direkt till patienter med reumatisk sjukdom.