Kommittén för medicinsk språkvård

Språkkommittén vill genom språkrådgivning och annat språkvårdande arbete bidra till ett exakt och enhetligt medicinskt fackspråk. Dessutom verkar kommittén för att det språk som används till patienter och anhöriga ska vara klart och begripligt för dem.

Ledamöter 
Magnus Fogelberg, ordförande
magnus.fogelberg@fogare.eu

Tove Gunnarsson, sektionsrepresentant för psykiatri
tove.gunnarsson@sll.se

Monica von Heijne, sektionsrepresentant för rehabiliteringsmedicin
monica.vonheijne@ds.se

Gunnar Henriksson, Skövde
gunnar.henriksson@vgregion.se

Åsa Holmér, Språkrådet
asa.holmer@sprakochfolkminnen.se

Urban Nylén, Socialstyrelsen
urban.nylen@socialstyrelsen.se

Tom Pettersson, Finska Läkaresällskapet
tom.pettersson@hus.fi

Carl Strömbäck, Socialstyrelsen
carl.stromback@socialstyrelsen.se

______________________________________

Bengt I Lindskogs språkpris (delas ut vartannat år)

Pristagare

2017: Nils Uddenberg, Lund
Motivering: ”I en tid när journaltext ska läsas av patienter och kraven på medicinsk information till allmänheten ökar ser Läkaresällskapets Språkkommitté ett stort värde i att kunskap om medicinsk verksamhet sprids på ett språk som förstås utanför den medicinska fackkretsen. Nils Uddenberg är en förgrundsfigur i strävan att med det vårdade allmänspråket förmedla kunskap om den medicinska vetenskapen”.

2015: Magne Nylenna, Kunskapssentret vid Universitetet i Oslo
2013: Björn Smedby, Uppsala
2011: Läkartidningen
2009: Jörgen Malmquist, Höllviken
2007: Henrik R. Wulff, Danmark
2005: Hans Nyman, Stockholm
2003: Peter Wahlberg, Åland
2001: Yngve Karlsson, Stockholm
1999: Bengt Lundh, Helsingborg
1997: Örn Bjarnason, Reykjavik
1995: Torgny Greitz, Stockholm
1993: Povl Riis, Köenhamn


Mer information annie.melin@sls.se

 

 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.