Kommittén för medicinsk språkvård

Språkkommittén vill genom språkrådgivning och annat språkvårdande arbete bidra till ett exakt och enhetligt medicinskt fackspråk. Dessutom verkar kommittén för att det språk som används till patienter och anhöriga ska vara klart och begripligt för dem.

Ledamöter 
Magnus Fogelberg, ordförande
magnus.fogelberg@vgregion.se

Tove Gunnarsson, sektionsrepresentant för psykiatri
tove.gunnarsson@sll.se

Monica von Heijne, sektionsrepresentant för rehabiliteringsmedicin
monica.vonheijne@ds.se

Gunnar Henriksson, Skövde
gunnar.henriksson@vgregion.se

Åsa Holmér, Språkrådet
asa.holmer@sprakochfolkminnen.se

Urban Nylén, Socialstyrelsen
urban.nylen@socialstyrelsen.se

Tom Pettersson, Finska Läkaresällskapet
tom.pettersson@helsinki.fi

Carl Strömbäck, Socialstyrelsen
carl.stromback@socialstyrelsen.se

______________________________________

Bengt I Lindskogs språkpris (delas ut vartannat år)

Pristagare
e
2021:
Øivind Larsen, Oslo, belönades med Bengt I Lindskogs språkpris 2021 för sina insatser för det medicinska språket och medicinens historia i Norge.
2019: Ulla Gerdin belönades med Bengt I Lindskogs språkpris 2019 för sina förtjänstfulla insatser i utveckling av den svenska hälso- och sjukvårdens fackspråk.
2017:
Nils Uddenberg, Lund
2015: Magne Nylenna, Kunskapssentret vid Universitetet i Oslo
2013: Björn Smedby, Uppsala
2011: Läkartidningen
2009: Jörgen Malmquist, Höllviken
2007: Henrik R. Wulff, Danmark
2005: Hans Nyman, Stockholm
2003: Peter Wahlberg, Åland
2001: Yngve Karlsson, Stockholm
1999: Bengt Lundh, Helsingborg
1997: Örn Bjarnason, Reykjavik
1995: Torgny Greitz, Stockholm
1993: Povl Riis, Köenhamn