Kommittén för medicinsk språkvård

Språkkommittén vill genom språkrådgivning och annat språkvårdande arbete bidra till ett exakt och enhetligt medicinskt fackspråk. Dessutom verkar kommittén för att det språk som används till patienter och anhöriga ska vara klart och begripligt för dem.

Ledamöter 
Magnus Fogelberg, ordförande
magnus.fogelberg@vgregion.se

Wolfram Antepohl, representant för rehabiliteringsmedicin, Wolfram.Antepohl@regionostergotland.se

Johanna Cederholm
johanna.cederholm@skane.se

Gunnar Henriksson
drg.henriksson@telia.com

Åsa Holmér
asa.holmer@sprakochfolkminnen.se

Urban Nylén
urban.nylen@socialstyrelsen.se

Tom Pettersson
tom.pettersson@helsinki.fi

Veronica Wiman Nilsson
veronica.wiman@socialstyrelsen.se


Bengt I Lindskogs språkpris

Delas ut vartannat år

Pristagare
2023: Jarl Holmén, Stockholm
2021: Øivind Larsen, Oslo
2019: Ulla Gerdin
2017:
Nils Uddenberg, Lund
2015: Magne Nylenna, Kunskapssentret vid Universitetet i Oslo
2013: Björn Smedby, Uppsala
2011: Läkartidningen
2009: Jörgen Malmquist, Höllviken
2007: Henrik R. Wulff, Danmark
2005: Hans Nyman, Stockholm
2003: Peter Wahlberg, Åland
2001: Yngve Karlsson, Stockholm
1999: Bengt Lundh, Helsingborg
1997: Örn Bjarnason, Reykjavik
1995: Torgny Greitz, Stockholm
1993: Povl Riis, Köenhamn