Nyheter inom eHälsa

Ta del av aktuella nyheter inom området för eHälsa.

Socialstyrelsens E-hälsoråd
SLS kommitté för eHälsa finns representerad i Socialstyrelsens E-hälsoråd, dvs rådet för eHälsa och gemensam informationsstruktur.

För mer information om rådet samt protokoll läs här 

Vid senaste mötet 9 september 2020 togs bl a upp följande:

  • Ett avtal har slutits som gör att omvårdnadsterminologin ICNP kommer att inkluderas i Snomed CT

  • Socialstyrelsens särskilda uppdrag att följa data om pandemin genom sammanställning av data ur en rad datakällor.

  • Olika myndigheters arbete med att förbereda införande av Nationella läkemedelslistan. Nationella läkemedelslistan är uppskjuten till 1 maj 2021.


E-hälsomyndigheten
Den 31 augusti överlämnade E-hälsomyndigheten delrapport 2 avseende uppdraget att tillgängliggöra och förvalta gemensamma nationella specifikationer till regeringen. I delrapporten ingår en fördjupad analys över ansvar och roller när det gäller standarder och specifikationer inom och mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Delrapporten innehåller också definitioner för: specifikationer,
e hälsospecifikationer och nationella gemensamma e hälsospecifikationer. I rapporten presenteras också E-hälsomyndighetens omvärldsspaning inom området.

eHälsokommittén, som har ingått i EHM:s expertgrupp bedömer analysen riktig och värdefull men saknar tillämpningar, dvs verkstad.

Utbildning i eHälsa och vårdens digitalisering
Kompetensen inom vårdens digitalisering och medicinsk informatik är bristfällig bland såväl studenter som personal. I den nya 6-åriga läkarutbildningen finns inskrivet mål om digital kompetens.
Grundbok i eHälsa ger en introduktion till området. Läs recension i Läkartidningen.På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.