Nyheter inom eHälsa

Ta del av aktuella nyheter inom området för eHälsa.

Dagens Samhälle 2021-05-06
Vårdens digitalisering kräver informatikkompetens hos vårdprofessionella

Om Sverige ska bli världsledande inom såväl life science som digitalisering av vården måste vårdprofessionella med kunskap om medicinsk informatik involveras i arbetet, skriver läkare och forskare samt företrädare för Svenska Läkaresällskapet i en debattartikel publicerad i Dagens Samhälle 2021-05-06.
Läs mer

Digital Hälsa 2021-04-07
Göran Petersson, seniorprofessor i hälsoinformatik samt ordförande i SLS kommitté för eHälsa intervjuas av Digital Hälsa med anledning av nyutgåvan av boken ”Medicinsk informatik”.

Läs mer
Dagens Medicin 2021-02-08
Göran Petersson om ny tilläggsspecialitet

Det finns många nya digitala vårdsystem. De flesta skulle aldrig klara en evidensprövning, menar Göran Petersson, professor i hälsoinformatik, och föreslår en ny tilläggsspecialitet i en intervju med Dagens Medicin.

Läs mer

IT i vården
Anna Rosander, SLS kommitté för eHälsa deltog på IT i vården-dagen den 2 dec. Hela eventet var på distans. På fm var det en föreläsningsserie, på eftermiddagen parallella sessioner och sedan en avslutande föreläsning. Många föreläsningar var inspelade, men föreläsarna var med efteråt för att svara på frågor från en chatt, men inte med ljud. Det var va 400 deltagare inloggade.

Läs rapport från dagen.

Socialstyrelsens E-hälsoråd

SLS kommitté för eHälsa finns representerad i Socialstyrelsens E-hälsoråd, dvs rådet för eHälsa och gemensam informationsstruktur.

För mer information om rådet samt protokoll läs här 

Vid senaste mötet 9 september 2020 togs bl a upp följande:

  • Ett avtal har slutits som gör att omvårdnadsterminologin ICNP kommer att inkluderas i Snomed CT

  • Socialstyrelsens särskilda uppdrag att följa data om pandemin genom sammanställning av data ur en rad datakällor.

  • Olika myndigheters arbete med att förbereda införande av Nationella läkemedelslistan. Nationella läkemedelslistan är uppskjuten till 1 maj 2021.


E-hälsomyndigheten
Den 31 augusti överlämnade E-hälsomyndigheten delrapport 2 avseende uppdraget att tillgängliggöra och förvalta gemensamma nationella specifikationer till regeringen. I delrapporten ingår en fördjupad analys över ansvar och roller när det gäller standarder och specifikationer inom och mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Delrapporten innehåller också definitioner för: specifikationer,
e hälsospecifikationer och nationella gemensamma e hälsospecifikationer. I rapporten presenteras också E-hälsomyndighetens omvärldsspaning inom området.

eHälsokommittén, som har ingått i EHM:s expertgrupp bedömer analysen riktig och värdefull men saknar tillämpningar, dvs verkstad.

Utbildning i eHälsa och vårdens digitalisering
Kompetensen inom vårdens digitalisering och medicinsk informatik är bristfällig bland såväl studenter som personal. I den nya 6-åriga läkarutbildningen finns inskrivet mål om digital kompetens.
Grundbok i eHälsa ger en introduktion till området. Läs recension i Läkartidningen.På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.