SLS eHälsodagar

Kommittén för eHälsa arrangerar årligen återkommande utbildningsdagar om eHälsa.

SLS eHälsodag 2023

Hur blir klinikers arbete mer effektivt med nationellt inflytande och krav på vårdens digitalisering? 


SLS eHälsodag 2022

Digitalisering av vården på gott och ont


SLS eHälsodag 2021

Digitala vårdmöten – erfarenheter och utveckling


SLS eHälsodag 2020

Vision, frustration och inspiration (ställdes in på grund av pandemin)


SLS eHälsodag 2019

Professionens medverkan i digitalt stöd inklusive appar i vården – evidens och etik


SLS eHälsodag 2018

Hur tar vi tillvara digitaliseringens potential i svensk sjukvård?