SLS eHälsodagar

Kommittén för eHälsa arrangerar årligen återkommande utbildningsdagar om eHälsa.

eHälsodag 13/4 2021
Digitala vårdmöten – erfarenheter och utveckling

Svenska Läkaresällskapets kommitté för eHälsa arrangerarade SLS Inspirationsdag eHälsa den 13 april 2021. 

Digitala vårdmöten har idag blivit ett mantra med stora förhoppningar att effektivisera och höja vårdkvaliteten men också att göra stora ekonomiska vinster. För att det digitala stödet ska komma till sin rätt behövs forskning om vad som fungerar och vad som har evidens. Vad är det digitala stödets effektivitet resp effekt? Idag finns en brist på studier om detta. Vid SLS Inspirationsdag eHälsa demonstreras exempel på forskning om digitalt stöd för diagnos och behandling inom primärvård och sjukhusvård samt rehabilitering med de etiska och rättsliga aspekter som gäller.

Du kan se mötet på Svenska Läkaresällskapets youtube-kanal:
Första delen av Svenska Läkaresällskapet inspirationsdag med föreläsningar av Göran Petersson; Vad är ett digitalt vårdmöte? Evalill Nilsson och Eva Arvidsson; Vad säger forskningen om vad som är ett ”bra” digitalt vårdmöte? Vad passar för olika ärenden och när? Hur kombineras digitalt och fysiskt på bästa sätt? och Hanna Fernemark Digitala läkarbesök i primärvården – en intervjustudie med fokus på arbetsmiljö.
SLS Inspirationsdag eHälsa Digitala vårdmöten – erfarenheter och utveckling, block 1

Andra blocket i SLS Inspirationsdag eHälsa Digitala vårdmöten med Carina Morén om digital rehabilitering, Cecilia Dautovic Bergh om; Chatt, video, eller moduler? - Psykologisk behandling online och Evalill Nilsson som pratar om digitala vårdmöten ur patientens perspektiv.
SLS Inspirationsdag eHälsa Digitala vårdmöten – erfarenheter och utveckling, block 2

Block tre från SLS Inspirationsdag eHälsa Digitala vårdmöten med Lotta Wendel om Etiska och legala aspekter på digitala vårdmöten.
Göran Petersson som summerar dagen och Maria Hägglund om SFMI och om Swedish Collaboration on Digital Care Research (inkl Vitalis-seminarium).
SLS Inspirationsdag eHälsa Digitala vårdmöten – erfarenheter och utveckling, block 3

Föreläsning om digital hälsa inom diabetesvård - Videobesök som ersättning av standardiserade besök på barndiabetesmottagning; resultat och erfarenheter, en föreläsning med Peter Adolfsson.
SLS Inspirationsdag eHälsa Digitala vårdmöten - Föreläsning om digital hälsa inom diabetesvård

eHälsodagarna 2020

ehälsodagarna 2020 med tema "eHälsa – vision, frustration och inspiration" som skulle ha ägt rum den 24-25 mars 2020 i Kalmar ställdes tyvärr in på grund av pandemin. Delar av programmet kommer esättas med poddar och webbmöten framöver.

eHälsodagarna 2019

eHälsodagen 2019 med tema "Professionens medverkan i digitalt stöd inklusive appar i vården – evidens och etik" ägde rum den 20 mars 2019.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.