Arbetsgrupp för kunskapsstyrning

Arbetsgruppen har tillsatts av SLS nämnd, bland annat efter beslut i SLS Fullmäktige 2021 om att bifalla ett tilläggsyrkande till motion 4 om att nämnden ska tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att utreda regionernas kunskapsstyrningssystem. 

Arbetsgruppen ska arbeta öppet och hämta input från SLS medlemsföreningar och sektioner samt ta in kompetenser inom ekonomi, juridik och statsvetenskap. Välkomna att kontakta oss.

Ordförande för arbetsgruppen
Catharina Ihre Lundgren, Vice ordförande SLS

Ledamöter
Karin Pukk Härenstam, SLS nämnd
Johan Dabrosin Söderholm, SLS nämnd

SLS kansli och kontakt
Anders Bengtsson, anders.bengtsson@sls.se
Susann Asplund Johansson, susann.asplund@sls.se

Läs mer