Sök anslag

En av SLS huvudsakliga uppgifter är att främja vetenskaplig utveckling och sprida medicinsk kunskap. Detta gör vi bland annat genom att varje år dela ut omkring 30 miljoner kronor till forskning.


Pågående utlysningar


SLS Projekt äldre med multisjuklighet

Ansökningsperiod 8 december 2023 - 15 februari 2024
Forskningsanslag för tvärvetenskapligt forskningsprojekt om äldre med multisjuklighet

SLS Klimat, hälsa & hållbar sjukvård

Ansökningsperiod 1 december 2023 - 1 februari 2024
Forskningsanslag med fokus på klimat, hälsa och hållbar sjukvård


Thomas Ihre stipendium

Ansökningsperiod 1 december 2023 - 1 februari 2024
För att vidareutvecklas inom gastrokirurgi


SLS Allmänmedicin i samverkan

Ansökningsperiod 1 december 2023 - 1 februari 2024
För forskning & forskningsmöjligheter inom primärvården


SLS Projektanslag

Ansökningsperiod 1 december 2023 - 1 februari 2024
För medicinsk forskning

SLS Post doc-stipendium 

Ansökningsperiod 1 december 2023 - 1 februari 2024
För att bedriva forskning utomlands


SLS Forskarmånader

Ansökningsperiod 1 december 2023 - 1 februari 2024
För att bedriva forskning efter disputation 


Björklunds fond

Ansökningsperiod 1 december 2023 - 1 februari 2024
För forskning om ALS och likartade neurologiska sjukdomar


Cronqvists stiftelse

Ansökningsperiod 1 december 2023 - 1 februari 2024
För forskning inom ögonsjukdomar, i första hand retinitis pigmentosa


Paul Frenckners fond

Ansökningsperiod 1 december 2023 - 1 februari 2024
För forskning inom öron-, näs- & halssjukdomar


Gastroenterologisk forskningsfond

Ansökningsperiod 1 december 2023 - 1 februari 2024
För forskning inom gastroenterologi 


Bengt Ihres fond

Ansökningsperiod 1 december 2023 - 1 februari 2024
För forskning inom gastroenterologi & gastroenterologisk kirurgi


SSAC Foundation

Ansökningsperiod 1 december 2023 - 1 februari 2024
For research related to the treatment of infectious diseases with antibacterial, antiviral, antimycotic or antiparasitic agents


SLS Resebidrag 

Ansökningsperiod 1 juli 2023 - 15 maj 2024
För kongressresa eller forskningsvistelse


Kommande utlysningar 


SLS Introduktionsstipendium

Ansökningsperiod 15 januari 2024 – 15 mars 2024
För medicinsk forskning under läkarprogrammets sommaruppehåll


Stiftelsen Söderström - Königska sjukhemmet

Ansökningsperiod 1 september - 1 oktober 2024
För forskning inom psykiatri & psykiatrisk kunskapsutveckling