Sök anslag

En av Svenska Läkaresällskapets huvudsakliga uppgifter är att främja vetenskaplig utveckling och spridande av medicinsk kunskap. Detta gör vi bland annat genom att varje år dela ut omkring 30 miljoner kronor till forskning.

Medlen kan sökas av forskande medlemmar; vi delar ut projektanslag, post doc-stipendier och resebidrag. SLS resebidrag riktar sig till alla forskare som är medlemmar. Läkaresällskapet delar också ut priser till god medicinsk forskning; bland annat till bästa projektansökan samt till den projektansökan som bedöms bäst representera translationell forskning.

Kunskapsutbyten utgör en viktig inspirationskälla för både forskningen och forskares kreativa utveckling därför stödjer SLS medlemmars aktiva deltagande i kongresser med resebidrag och delar även ut post doc-stipendier. Mer information om det finner du i spalten till vänster.

Forskningsdelegationens prioriteringskommitté bedömer de inkomna projektansökningarna för att garantera att god forskning av hög kvalitet stöds. Bedömningskriterierna är anpassade till det som är vedertaget inom den medicinska världen. Ansökan till Svenska Läkaresällskapets fonder och Björklunds fond bedöms enligt riktlinjer baserat på de bedömningskriterier och betygskala som används av Vetenskapsrådet. Varje ansökan bedöms utifrån: nytänkande och originalitet, projektets vetenskapliga kvalitet (inklusive genomförbarhet), sökandes kompetens samt klinisk relevans eller förankring.

Vetenskapliga priser till god medicinsk forskning

För att belöna forskningsinsatser delar vi även ut priser och medaljer till de medlemmar som utmärkt sig genom många års forskningsverksamhet, enastående resultat eller välskrivna artiklar. Ta chansen att, senast den 1 mars, nominera någon forskande kollega eller arbetskamrat som du tycker är värd något av våra priser! 

Välkommen som medlem och med din ansökan om forskningsmedel!
Ola Winqvist, tf. ordförande Forskningsdelegationen
Svenska Läkaresällskapet


Välkommen med din ansökan om forskningsanslag senast den 1 februari!

För behörighet krävs medlemskap i Svenska Läkaresällskapet både 2018 och 2019

För mer information kontakta Tina Henriksson, 
tina.henriksson(at)sls.se
08-440 88 66

Ansökan görs i vårt webbaserade ansökningssystem Researchweb Till ansökningssystemet 

I broschyren Vägledning för sökande  informerar vi om de fonder och stipendier som finns tillgängliga att söka samt hur medlen söks.

Klicka här för att bli medlem!

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.