Forskningsdelegationens Prioriteringskommitté

Ordförande Ola Winqvist, Karolinska Institutet

Ledamöter 2021

Rose-Marie Amini, Uppsala universitet
Annette Bruchfeld, Karolinska Institutet
Carl-Johan Carlhäll, Linköpings universitet
Mats Eliasson, Umeå universitet
Eva Hammerlid, Göteborgs universitet
Stefan Hansson, Lunds universitet
Katarina Hedin, Linköpings universitet
Anders Jeppsson, Göteborgs universitet
Kjell Larsson, Karolinska Institutet
Bo Norrving, Lunds universitet
Håkan Olausson, Linköpings universitet
Åsa Petersén, Lunds universitet
Martin Rutegård, Umeå universitet
Amir Sherif, Umeå universitet
Jan Sunnegårdh, Göteborgs universitet
Stina Syvänen, Uppsala universitet
Lil Träskman Bendz, Lunds universitet
Carl Turesson, Skånes universitetssjukhus
Håkan Wallén, Karolinska Institutet
Susanna Walter, Linköpings universitet
Johan Wikström, Uppsala universitet

Ansökningar

Svenska Läkaresällskapets webbplats för ansökningar om bidrag ur våra fonder. Till ansökningssystemet 

Behörig att söka är medlem som har betalt medlemsavgift för innevarande år.

Medlemskap i SLS krävs inte för ansökningar till SSAC-Foundation (där medlemskap i NSCMID krävs i stället) och Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet.

Frågor

För frågor om ansökningsförfarandet:
Tina Henriksson
tina.henriksson@sls.se 
08-440 88 66

För frågor om medlemskap:
medlem@sls.se
08-440 88 89