För få läkare fortsätter att forska efter disputation

SLS studie visar att antalet läkare med docentkompetens sjunker, vilket resulterar i en brist på mer seniora forskare som kan fungera som erfarna handledare.

Klinisk forskning är en förutsättning för hälso- och sjukvård av hög kvalitet. I debatten framhålls ibland att färre läkare forskar och allt mindre resurser satsas på forskning. En studie av Svenska Läkaresällskapet (SLS) visar att bilden måste nyanseras. Det stora hotet är ökande brist på mer seniora forskare och erfarna handledare – och att alltför få forskande läkare fortsätter sin forskarkarriär efter disputation. Ett hot som kräver åtgärder.

Svenska Läkaresällskapets studie visar att antalet läkare med docentkompetens sjunker, vilket resulterar i en brist på mer seniora forskare som kan fungera som erfarna handledare.

–Det är oroande att allt färre läkare väljer att fortsätta en forskarkarriär efter disputation, säger Ola Winqvist, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för forskning. Det leder till brist på erfarna handledare som borgar för att den medicinska forskningen inriktas på relevanta kliniska frågor och genomförs med bra metoder.

För att bryta den negativa utvecklingen krävs åtgärder för att stimulera långsiktiga forskarkarriärer bland läkare.

–Hälso- och sjukvården behöver lyftas som en kunskapsorganisation. Om alla medarbetare känner att de ingår i ett akademiskt system som präglas av patientnära forskning, kommer fler stimuleras till att satsa vidare på forskarkarriärer. Det kräver ett kunskapsorienterat ledarskap som ser forskning, utbildning och klinisk verksamhet som tre grundläggande komponenter i en modern hälso- och sjukvård, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

SLS vill även se åtgärder för att öka antalet kombinationstjänster för både yngre och mer seniora läkare. Genom sådana tjänster kan forskning bedrivas inom en klinisk anställning. Vidare behöver meritvärdet stärkas och fler tydliga karriärvägar för forskande läkare utvecklas, även utanför universitetssjukhusen.

SLS Rapport 
Fakta om medicinsk och hälsovetenskaplig forskning (2022)

Debattartikel
Läkartidningen 2022-05-17