Delegationen för utbildning

Utbildningsdelegation har till syfte att i nära samarbete med SLS föreningar arbeta med frågor som har betydelse för den medicinska utbildningen.

Ordförande:
Hans Hjelmqvist, Hans.Hjelmqvist@oru.se

Ledamöter:
Jonas Ahl
Bijan Darvish
Nikolaos Georgiannos
Ioannis Parodis
Mini Ruiz
Fredrik Walentin

Adjungerade ledamöter:
Mattias Bjarnegård
Repr. för Kandidat- och underläkarföreningen

Delegationssekreterare:
Susann Asplund Johansson, SLS kansli susann.asplund@sls.se

Arbetsordningen 

SLS kraftsamlar för att säkra läkares fortbildning

Undersökningar visar att läkare ägnar allt mindre tid åt fortbildning – ett direkt hot mot patientsäkerheten och en utveckling som SLS vill stoppa.