SLS Lege Artis seminarieserie

Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd med diffusa symtom. För att patienter med hjärtsvikt snabbare ska få rätt diagnos och behandling förväntas läkare oavsett specialitet vara uppdaterade om de senaste forskningsrönen och behandlingsriktlinjerna.

Vad vet du om hjärtsvikt?

Seminarieserien ”Lege Artis” initieras av SLS ordförande Britt Skogseid, som lyfter vikten av medicinsk kunskapsutveckling och läkarnas ansvar gentemot patienterna.  

– Vi läkare uppbär ett privilegium i bemärkelsen en statligt reglerad rätt att utöva medicin i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, under strikt personligt ansvar. Ansvaret omfattar även att förvalta det förtroende våra patienter visar oss. Patienten förväntar sig att en fullärd och kontinuerligt uppdaterad läkare alltid fattar det beslut som är allra bästa för just den individen. Trots specialistläkarens tolv år av postgymnasial höggradigt vetenskapligt förankrad – såväl teoretisk som praktisk medicinsk utbildning – är denne aldrig fullärd. Lärandet måste fortgå livslångt, säger Britt Skogseid.  

SLS anser att för att uppnå visionen om ”Bästa möjliga hälsa för alla” krävs det ett ständigt värnande om läkares vetenskapliga och kliniska excellens. Genom seminarieserien ”Lege Artis” vill SLS förmedla uppdaterad kunskap om sjukdomar som berör hela läkarkåren oavsett specialitet.

– I en tid av allt mer subspecialisering är det viktigt att lyfta blicken och lära sig av varandra. Därför samarbetar vi med SLS sektioner som med sin expertkunskap kan dela med sig till andra specialister, avslutar Britt Skogseid.

SLS Lege artis seminarieserie

 • Fortbildningsfilmer som lyfter sjukdomar som berör flera olika     specialiteter. Kommer att nås via medlemsinlogg på www.sls.se.

 • Under produktion för lansering under året är ”Lege Artis seminariet om   hjärtsvikt” som produceras i samarbete  med SLS sektion för kardiologi.   I fyra avsnitt får du möta Sveriges främsta experter inom området och     lära dig mer om det kliniska dilemmat, vägen till diagnos och behandling samt forskning i framkant. Genom fallbeskrivningar fördjupas dina kunskaper och efter avslutad fortbildning testas dina kunskaper. Det kan även bli aktuellt med en fördjupningsdag på SLS.

Fakta om hjärtsvik

 • Hjärtsvikt är en folksjukdom som blir vanligare med stigande ålder och en av få hjärtsjukdomar som ökar i västvärlden.

 • Tillståndet är mycket allvarligt ochkräver livslång behandling och
  prognosen är sämre än för många cancersjukdomar.

 • Man beräknar att cirka 2 till 3 procent av befolkningen är drabbad, vilket innebär att uppskattningsvis 250 000 personer i Sverige har kronisk hjärtsvikt.

 • I dag kan hjärtsvikt oftast inte botas, men hjärtsviktsjukvården har kraftigt förbättrats de senaste 15 åren, och det finns i dag diagnostiska metoder och modern medicinsk behandling som förbättrar tillståndet, höjer livskvaliteten och förlänger livet.

 • Forskning kring nya behandlingsformer och medicinsk apparatur
  pågår ständigt.

(Källa: Hjärt- och lungfonden)

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.