Program

Välkommen till två dagar med den senaste forskningen inom fetma.

Torsdag 20 maj 2021

09:00-10:00 Registrering

10:00-10:15
Inledning
Peter M Nilsson, chefsläkaren SUS, Sölve Elmståhl, Joanna Uddén

10:15-10:45 State-of-the-Art 1
Chair: Peter M Nilsson, Malmö
The burden of obesity and its comorbidities in a global perspective
Speaker: Lars Rydén, Karolinska, Stockholm, Sweden

10:45-12:00 Session 1. Epidemiologi av obesitas/fetma
Moderator: Lars Lind, Uppsala
Trender för fetma i Sverige; barnfetma i fokus. Claude Marcus, Huddinge
Förändringar i livsstil. Peter Friberg, Göteborg
Samhälleliga förutsättningar för att förebygga övervikt och fetma. Anna Jansson, Folkhälsomyndigheten, Solna
Hälsoekonomiska aspekter. Sanjib Saha, Lund

12:00-13:00 Lunch

13:00-14:15 Session 2. Fetmans mekanismer
Moderator: Sölve Elmståhl, Malmö
Fettceller morfologi och funktion vid fetma. Peter Arner, Huddinge
Sarkopen fetma och åldrandet. Tommy Cederholm, Uppsala.
Gen-miljö-mikrobiota interaktion. Marju Orho-Melander, Malmö.
Kostmarkörer och fetma. Ulf Riserus, Uppsala.

14:15-14:45 State-of-the-Art 2
Chair: Marju Orho-Melander, Malmö
Precision Medicine in Obesity
Speaker: Paul Franks, Malmö

14:45-15:15 Kaffe

15:15-16:30 Session 3. Metabolt frisk fetma – finns den?
Moderator: Gunnar Engström, Malmö
Definitioner, epidemiologi och kontrovers. Peter M Nilsson, Malmö
Fetma och heterogen kardiovaskulär risk. Susanna Calling, Malmö
Malmö - data från kohorter. Johan Korduner, Malmö
Uppsala - data från kohorter. Lars Lind, Uppsala

16:30-17:00 Poster-session

17:00-17:30 State-of-the Art 3
Chair: Karl Michaelsson, Uppsala
Is there an Obesity Paradox, or not?
Speaker: Thorkild I.A. Sørensen, Köpenhamn, Denmark

19:00-22:00 Middag (om sådan kan genomföras enligt smittskyddsregler, anmälan sker via separat anmälan)

Fredag 21 maj 2021

08:30-10:00 Session 4. Behandling av obesitas/fetma
Moderator: Joanna Uddén Hemmingsson, Stockholm, ordförande i Svensk Förening för Obesitasforskning
Kostaspekter. Emily Sonestedt, Malmö
Kirurgi mot fetma. Niclas Abrahamsson, Uppsala
Läkemedel mot fetma. Erik Uddman, Malmö
Nationella riktlinjer för vård vid obesitas. Ulrika Jarrolf, Socialstyrelsen

10:00-10:30 Kaffe

10:30-11:00 State-of-the Art 4
Chair: Peter Arner, Huddinge
Current and futureTreatment of Obesity
Speaker: Carel le Roux, Dublin, Ireland

11:00-12:30 Session 5. Kontroverser och lösningar - Panel debatt
Moderator: Erik Uddman, Malmö
Inledare Pro-Con
Folkhälsan förbättras trots fetman. Peter M Nilsson, Malmö
Folkhälsan försämras genom fetman. Ylva Trolle Lagerros, Stockholm
Patientförening HOBS. Jenny Vinglid, ordförande
Hälso- och sjukvården. Gilbert Tribo (L), Hälso-och sjukvårdsnämnden, Region Skåne
Vetenskapen. Joanna Uddén Hemmingsson, SFO, Claude Marcus
Riktlinjer. Ulrika Jarrolf, Socialstyrelsen
Samhället. Anna Jansson, Folkhälsomyndigheten

12:30-12:45 Avslutning, poster-pris
Peter M Nilsson, Sölve Elmståhl, Joanna Uddén Hemmingsson

12:45-13:30 Lunch, grab-and-go sandwich

12:45-13:15 Rundabordssamtal om organisation av obesitas-behandling Novo Nordisk AB