BZ 104: Obesity as an individual and societal challenge – new directions

Svenska Läkaresällskapet (SLS) i samarbete med det strategiska forskningsområdet Epidemiologi för hälsa (SFO EpiHealth) vid Lunds och Uppsalas universitet, Region Skåne samt Svensk Förening för Obesitasforskning (SFO) bjuder in till Berzelius Symposium 104 om fetma.

Fetma utgör ett folkhälsoproblem med ökad risk för ett flertal olika sjukdomar. Trots detta finns det många aspekter av fetma på individnivå som inte är klarlagda. Ett exempel på detta är att det finns olika typer av fettväv med olika effekter på skiftande anatomiska lokalisationer, ett annat är att det förefaller finnas individer med fetma som undgår eller senarelägger de förväntade komplikationerna, s.k. metabolt frisk fetma. Till detta kommer olika kliniska problem med behandling (livsstil, läkemedel, kirurgi) och långtidsresultat då man även bör ta hänsyn till ev. sidoeffekter och biverkningar. Slutligen finns det förstås sociala aspekter på fetma som drabbar individer inte bara medicinskt utan även med stigmatisering.
Vid ett ett kommande Berzelius symposium (nr. 104) den 20-21 maj 2021 i Malmö vill vi försöka belysa dessa många aspekter samt även ha en debatt om hur vården skall kunna möta utmaningen med fetma och på vilket sätt samverkan mellan olika aktörer bäst kan ske.
 
Symposiet genomförs i samarbete mellan Svenska Läkaresällskapet, det strategiska forskningsområdet Epidemiologi för Hälsa (SFO EpiHealth) vid Lunds universitet, Region Skåne, Svensk Förening för Obesitasforskning (SFO), samt patientföreningen HOBS. Vi har även stöd från Novo Nordisk AB samt Navamedic AB, båda verksamma inom fetmabehandlingsområdet, för vilket vi är tacksamma.

Program & Medverkande: Se program

ANMÄLAN & AVGIFT: Enligt SLS regler, med prisreduktion för studenter och SFO EpiHealth medlemmar.
TID & DATUM: 20-21 maj 2021
PLATS: Jubeileumsaulan, jan Waldenströms gata 15, plan 5, SUS Malmö
KONTAKTPERSON: Peter M Nilsson, professor, 040-33 24 15, mail: Peter.Nilsson@med.lu.se
ARRANGÖRER: Svenska Läkaresällskapet (SLS) i samarbete med det strategiska forskningsområdet Epidemiologi för hälsa (SFO EpiHealth) vid Lunds och Uppsalas universitet, Region Skåne samt Svensk Förening för Obesitasforskning (SFO)

Postrar: Får visas baserat på insända och accepterade abstracts, deadline 1 april 2021, vänligen skicka till; Peter.Nilsson@med.lu.se

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.