Arrangera Berzeliussymposium

SLS Berzeliussymposium är en internationell, vetenskaplig konferens inom aktuella medicinska frågor.

Sedan 1984 har Svenska Läkaresällskapet arrangerat Berzeliussymposier (BZ) till minne av en av Sällskapets grundare, Jöns Jacob Berzelius. Initiativtagare till symposie-serien var David Ingvar. Målsättningen är att ”stödja vetenskapliga symposier inom områden för hälso- och sjukvården som är av stor betydelse för samhället och där svensk forskning givit väsentliga bidrag. 

Förslag till symposier
Förslag till ämne för Berzeliussymposium kan lämnas av medlemsförening, sektion, eller enskild medlem av Läkaresällskapet och mejlas till program@sls.se. Man bör ha minst ett års framförhållning från det att förslaget lämnas till dess att symposiet ska genomföras. Den som ansöker om att få arrangera BZ i SLS namn ska kunna uppvisa en trovärdig budget i balans för att få den godkänd. SLS programkommitté fattar beslut om vilka symposier som ska arrangeras i serien

Föreläsningarna av utländsk och svensk expertis och vänder sig till läkare, forskare, beslutsfattare och andra intresserade. Ämnet ska vara av stor betydelse för sjukvården och svensk forskning ska ha bidragit väsentligt inom området. 

Berzelius instruktion 

Genomförda symposier