Tillsammans säkrar vi läkares fortbildning!

Läkares möjligheter till fortbildning har försämrats över tid. Svenska Läkaresälllkapet och Läkarförbundet agerar nu tillsammans för att säkra läkares fortbildning!

I en debattartikel i Läkartidningen lyfter vi fram förslag för att vända utvecklingen. Det som främst måste till är ett ramverk som möjliggör för alla inblandade parter att ta ett större ansvar. Det måste även finnas tillräcklig budget och utrymme i scheman för fortbildning, liksom förtydliganden om vårdgivarens ansvar i regelverket.

Läs "SLF och SLS: Tillsammans säkrar vi läkares fortbildning" Läkartidningen 2022-05-06

Foto: Tobias Alfvén, ordförande, Svenska Läkaresällskapet, Sofia Rydgren Stale, ordförande, Sveriges läkarförbund, Hans Hjelmqvist, ordförande i delegationen för utbildning, Svenska Läkaresällskapet och Madeleine Liljegren, ordförande i utbildnings- och forskningsrådet, Sveriges läkarförbund