Medverkande

Internationella och nationella experter, forskare samt företrädare för myndigheter och media medverkade i State of the Art Covid-19 2020.

Alessandra Hedlund, Psykiater, ordförande Svenska Psykiatriska Föreningen, Svenska Psykiatriska Föreningen
Amina Manzoor
, Medicinreporter på Dagens Nyheter
Anders Johansson
, ordf Svenska Hygienläkarföreningen
Anders Oldner, Svensk förening för Anestesi och Intensivvård
Anna Berggren, Barnläkare, PhD, Barnmottagningen TioHundra
Anna Carin Horne, MD, PhD, Biträdande överläkare, Barn cancerforsknings enheten, KBH
Anne Ekdahl, Docent, Lunds Universitet
Annette Bruchfeld, Professor Njurmedicin, Linköpings Universitet och Karolinska Institutet
Birgitta Lytsy, Svenska hygienläkarföreningen
Bjørn G. Iversen, Senior Medical Officer, MD, PhD, MSc. Department of Global Health, Norwegian Institute of Public Health.
Bjørn Morten Hofmann, Professor, PhD Institute for Health Sciences, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Gjøvik, Norway and Centre for Medical Ethics, University of Oslo, Oslo, Norway
Cecilia Bredin, Verksamhetschef Medicinsk Enhet Lung-och allergisjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset
Cecilia Jendle Bengtén, Överläkare, Klinisk Mikrobiologi, Region Värmland
Carina Metzner, Ordförande Svensk Geriatrisk förening, Verksamhetschef Tema Åldrande, Karolinska sjukhusetCarina Metzner, Ordförande Svensk Geriatrisk förening, Verksamhetschef Tema Åldrande, Karolinska sjukhuset
Carl Johan Fraenkel, Svenska Hygienläkarföreningen
Dorota Religa, Professor i Geriatrik, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) Karolinska Institutet
Emmi Andersson, Föreningen för klinisk mikrobiologi
Eva Uustal, ordf Svensk förening för obstetrik och gynekologi
Francesca Campoccia Jalde, Perioperativ Medicin och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset
Fredrik Liljeros, Professor i sociologi, Stockholms universitet
Fredrik Månsson, Överläkare, VO Infektionssjukdomar, Skånes Universitetssjukhus
Haibe Hussein, Samordnare för Hälsokommunikatörerna i Stockholm, folkhälsovetare , Transkulturellt Centrum
Hedvig Glans, Bitr överläkare, sektionschef Huddinge, Medicinsk enhet för infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset
Henriettæ Ståhlbrandt, överläkare, PhD, Höglands-sjukhuset Eksjö
Ingvar Eliasson
, Verksamhetschef, Klinisk mikrobiologi, Region Skåne
Ingvar Karlsson, Docent, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Jan Albert, Professor, överläkare, Inst. för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi, Karolinska Institutet
Joacim Rocklöv, Professor i epidemiologi och folkhälsa vid Umeå universitet
Johan Elf, Docent, Överläkare, Kärlcentrum, Skånes Universitetssjukhus
Johan Mårtensson, Perioperativ Medicin och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset
Johan Petersson, Perioperativ Medicin och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset
Johan Tham, Överläkare, VO Infektionssjukdomar Skånes Universitetssjukhus Malmö
Johan von Schreeb Professor i global katastrofmedicin, Karolinska Institutet
Jonas F. Ludvigsson, Pediatrician, Universitetssjukhuset Örebro, Sweden and Professor of Clinical Epidemiology, Karolinska Institutet.
Judith Bruchfeld, Docent, Överläkare, Karolinska Institutet
Karin Tegmark Wisell, Avdelningschef, Avdelningen för mikrobiologi, Folkhälsomyndigheten
Karl Henrik Grinnemo, Professor, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet
Katarina Niward, Adjungerad universitetslektor. Överläkare, Linköpings Universitet
Katrin Hruska, Mälarsjukhuset Eskilstuna
Kristoffer Strålin, Överläkare, docent, Medicinsk enhet Infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset
Lars-Magnus Andersson, Ordförande Svenska infektionsläkarföreningen
Lena Dillner, Verksamhetschef Infektionskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset
Lena Hallengren, Socialminister
Lena Serrander, Docent, överläkare, Expert affiliering: Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping
Lennart Blomqvist, Professor, överläkare, Medicinsk Strålfysik/Nuklearmedicin/Bild och Funktion Karolinska
Magnus Gisslén, Professor, Sahlgrenska Akademin
Magnus Lindh, Professor, Göteborgs universitet, Avd för infektionssjukdomar
Magnus Rasmussen, Professor i infektionsmedicin, Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus i Lund
Malin Nygren-Bonnier, Docent i fysioterapi, Karolinska Institutet
Marcus Buggert, Karolinska Institutet
Marion Koopmans, Professor, Head of Department, Viroscience Erasmus MC, The Netherlands
Mark Mulligan, Professor, New York University
Martin Sundqvist, ordf Föreningen för Klinisk Mikrobiologi
Martina Sansone, specialistläkare i infektionssjukdomar och vårdhygien, Med Dr., Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet
Mats Lidén, överläkare, PhD, Röntgenkliniken Örebro och Örebro universitet.
Matti Sällberg, Professor, Karolinska Institutet
Mia Furebring, Svenska Infektionsläkarföreningen
Mia Phillipson, Professor, immunofysiologi och Scientific Director SciLifeLab, Uppsala universitet
Michael Runold, Överläkare, Medicinsk enhet Lung- och allergisjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset
Michael von Schickfus, Universitetssjukhuset i Linköping
Micael Widerström, Universitetslektor/docent infektionssjukdomar, Umeå universitet och Smittskyddsläkare Region Jämtland-Härjedalen
Mikael Dolsten, M.D., Ph.D. Chief Scientific Officer and President, Worldwide Research, Development and Medical of Pfizer Inc
Mikael Sandlund, Svenska Läkaresällskapets Etikdelegation
Mika Skeppholm, överläkare vid hjärtkliniken DS och PhD Danderyds sjukhus.
Ola Blennow, Överläkare, Medicinsk enhet Infektionssjukdomar, Karolinska Universitetsjukhuset/Infektionskliniken St.Görans sjukhus
Olli Vapalahti, Professor, University of Helsinki, Department of Virology, Veterinary Biosciences
Olof Hertting, Överläkare barninfektion, PhD, Barninfektion, Karolinska universitetssjukhuset
Omar Mukheber, Hälsokommunikatör, läkare, Transkulturellt Centrum
Oskar Ekelund, Verksamhetschef, Överläkare, Klinisk Mikrobiologi, Region Kronoberg
Patrik Benjaminsson Nyberg, Universitetssjukhuset i Linköping
Per Örninge, Medicinskt ledningsansvarig överläkare vid Sjukvårdens Larmcentral VGR
Peter Pickkers, Professor of experimental intensive care medicine, Department of Intensive Care Medicine, Radboud University Medical Center, The Netherlands
Petter Brodin, Docent i immunologi vid Karolinska Institutet
Pär Gunnarsson, Chefredakör, Läkartidningen
Robert Sigström, Med dr, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Sara Cajander, Universitetslektor, Infektionskliniken, Örebro Universitetssjukhus
Sofia Ekdahl, Överläkare, tf verksamhetschef, Medicin och akutmottagningen, Östra Sjukhuset
Sofie Bäärnhielm, Docent, överläkare, chef, Transkulturellt Centrum
Soo Aleman, Överläkare, Medicinsk enhet Infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset
Stefan James, överläkare, professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Kardiologi.
Susannah Leach, Göteborgs Universitet.
Tobias Alfvén, ordf Svenska Läkaresällskapet
Tobias Allander, Verksamhetschef, Överläkare, Docent, Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet
Thomas Lindén, Socialstyrelsen
Tomas Bergström, Göteborgs Universitet
Ulf Karlsson, specialistläkare i infektionssjukdomar, Med Dr. Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet
Ullakarin Nyberg, Psykiater, suicidforskare, Norra Stockholms Psykiatri
Ulrika Björkstén, Redaktionschef, Vetenskapsradion, Sveriges Radio
Åsa Gylfe, Specialist i Klinisk Mikrobiologi, Med Dr. Inst för Klinisk Mikrobiologi, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Universitet
Åse Balkhed Östholm, Adjungerad universitetslektor. Överläkare, Linköpings Universitet

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.