Vetenskapligt program

Välkommen till två dagar fulla med keynote-föreläsningar, seminarier, föredrag, posterpresentationer och diskussioner.

State of the Art Covid-19 är ett två dagars digitalt möte med föredrag av inbjudna föreläsare, som kommenteras av en moderator och inbjudna experter. Dessutom erbjuds parallella seminarier, också de med inbjudna föreläsare, moderatorer och experter som kommenterar föredragen. Samtliga planerade programpunkter är korta, 20-30 minuter, med efterföljande diskussion för att passa det webbaserade formatet.

Varje dag avslutas med en paneldiskussion - en dialog mellan professionsföreträdare och företrädare för myndigheter och politiker.
Dessutom kommer abstrakt presenteras i form av postrar och muntliga föredrag under mötets gång.

Du som registrerad på State of the Art Covid-19 kan ta del av allt material i tre månader från att mötet ägt rum.

Programöversikt dag 1

Onsdagen den 24 november 2021

Programöversikt dag 2

Torsdagen den 25 november 2021