Han samlar experterna till Sveriges största vetenskapliga möte om Covid-19

Vi möter Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt ordförande i Svenska Infektionsläkarföreningen med anledning av Sveriges största vetenskapliga möte om Covid-19 ”State of the Art Covid-19” arrangeras för andra året i rad - den 24 - 25 november 2021.

Under pandemin har Lars-Magnus haft en nyckelroll i kunskapsutbytet kollegor emellan. Infektionsläkarföreningens medlemmar såg tidigt ett stort behov av att utbyta erfarenheter och dela kunskap. Efter fråga från verksamhetschefen för Infektionskliniken i Jönköping Maria Palmerus startade SILF veckovisa webbinarier med vetenskaplig uppdatering om covid19 och lägesrapporter från olika delar av landet. Formatet visade sig fungera väldigt bra och fungerade som en kanal för att sprida nya arbetssätt och behandlingsrekommendationer i Sverige från 20 mars 2020, fram till nu.

Tillsammans med Föreningen för klinisk mikrobiologi (FKM), Svenska Hygienläkarföreningen (SHLF)  tog Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF) även initiativ till att ta fram ett Nationellt vårdprogram för Covid-19 som publicerades i juni. Hittills har det visats mer än 7000 gånger (nås via infektion.net). Vårdprogrammet kommer att revideras i november.

Lars-Magnus ingår även i en Covid-19 arbetsgrupp som Svenska Läkaresällskapet (SLS) bildade under våren. Arbetsgruppen har regelbundna digitala möten och diskuterar och driver professionsgemensamma frågor med koppling till pandemin. Arbetsgruppen består av representanter från SLS vetenskapliga sektioner.

Du ansvarar tillsammans med Martin Sundqvist, FKM och Anders Johansson, SHLF för "State of the Art Covid-19", berätta om varför du tog initiativ till mötet?
Vi som ingår i Svenska Läkaresällskapets Covid-19 arbetsgrupp såg ett behov av att sammanfatta det vetenskapliga kunskapsläget ur ett svenskt perspektiv och vi diskuterade möjligheten att arrangera ett möte som samlar profession över specialitetsgränserna. Vi efterlyste samtidigt en arena där alla svenska forskargrupper som startat studier om Covid-19 skulle ha möjlighet att presentera och diskutera sina resultat och det blev startskottet för mötet.

Vilka vänder sig mötet till?
Mötet vänder sig till forskare och läkare men även andra vård- och hälsoprofessioner som varit delaktiga under pandemin.

Varför är det viktigt att man deltar?
”State of the Art Covid- 19” ger en fantastisk möjlighet att få en sammanfattande bild av kunskapsläget, men också att presentera sina egna observationer och diskutera dem med professionskollegor. Ju fler som har en djup kunskap om Covid-19 och dess följdeffekter desto bättre behandling kommer varje patient att få under det kommande året. Alla specialiteter har varit berörda på något sätt. Vi hoppas kunna belysa så många vinklar som möjligt och är väldigt angelägna att SLS medlemsföreningar och sektioner också deltar med egna program.

Hur är programmet upplagt och vad kan man förvänta sig som deltagare?
Mötet är helt webbaserat. Det vetenskapliga huvudprogrammet består av keynoteföreläsningar med internationella experter, fördjupande seminarier som täcker in de viktigaste aspekterna vid vård av patienter med Covid-19 och åtgärder för att förhindra spridning. Inskickade abstrakt kommer presenteras som posters eller muntliga föredrag. Dessutom kommer tre posterpris på 10 000 kr vardera kommer delas ut till bästa postrar. Varje dag avslutas med en paneldiskussion. Första dagen med tema vetenskapsjournalistik där företrädare för professionen och media resonerar kring hur man bäst sprider kunskap om en ny sjukdom och hur professionen bör kommunicera i media. Och andra dagen mellan professionen och företrädare för myndigheter och politiker.

Mötet samlar några av Sveriges främsta experter som alla arbetat i frontlinjen i kampen mot viruset. Vilka internationella perspektiv kommer att lyftas och av vem?
Intresset för att medverka och bidra med kunskapsinnehåll är stort, vilket är mycket glädjande. Det vetenskapliga programmet håller på att finaliseras och ligger ute på sls.se/covid19 för den som vill få en överblick över dess innehåll och medverkande. Det internationella perspektivet lyfter Marion Koopmans vid Viroscience Erasmus MC samt Peter Pickkers vid Radboud University Medical Center, båda från Nederländerna. Marion Koopmans är ledande forskare och studerar bland annat spridning av virus och är rådgivare åt WHO medan Peter Pickkers har lett framstående forskningsprojekt kring intensivvård och Covid-19.  Från USA medverkar Mark J. Mulligan, verkställande direktör vid NYU Langone Vaccine Centre som varit en nyckelspelare i jakten på ett vaccin mot Covid-19.

Varmt välkomna till 2021s ”State of the Art Covid-19” som äger rum den 24-25 november 2021.

 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.