Svenska Läkaresällskapet i samarbete med SLS medlemsföreningar och sektioner

För andra året i rad den 24-25 november 2021 arrangerar Svenska Läkaresällskapet (SLS) i samarbete med SLS föreningar och partners "State of the Art Covid-19”. Mötet är helt digitalt. Förra årets möte blev en stor framgång med över 1600 deltagare och närmare 100 internationella och nationella experter, forskare samt företrädare för regeringen, myndigheter och media som medverkade i programmet.

Redan tidigt i pandemin fanns ett stort behov av kunskap- och erfarenhetsutbyten över specialitetsgränserna. Med State of the Art Covid-19 samlar Svenska Läkaresällskapet - tillsammans med sina föreningar - professionen för att summera kunskapsläget kring covid-19.

Lars-Magnus Andersson ordförande i Svenska Infektionsläkarföreningen leder arbetet med programmets vetenskapliga innehåll och har under pandemin haft en nyckelroll i kunskapsutbyten mellan läkare.

"Det pågår en intensiv forskning om Covid-19 och vi har lärt oss otroligt mycket på kort tid och fortsätter att lära oss nya saker varje dag", säger Lars- Magnus Andersson.

Mötet presenterar den senaste forskningen, två dagar fyllda med vetenskapliga seminarier med inbjudna föreläsare som arbetar i frontlinjen i kampen mot viruset. Under mötet presenteras även forskningsprojekt från svenska forskargrupper.

Svenska Läkaresällskapets vetenskapliga möte ”State of the Art Covid-19" arrangeras av Svenska Läkaresällskapets programkommitté efter förslag från Svenska Infektionsläkarföreningen, Föreningen för Klinisk Mikrobiologi och Svenska Hygienläkarföreningen.

Lars-Magnus Andersson

Ordförande i Svenska Infektionsläkarföreningen.

Anders Johansson

Ordföran Svenska Hygienläkarföreningen

Martin Sundqvist

Ordförande Föreningen för klinisk mikrobiologi