Svenska Läkaresällskapet i samarbete med SLS sektioner

"State of the Art Covid-19" är ett webbaserat vetenskaplig möte som vänder sig till läkare och övriga professioner inom hälso- och sjukvården. Under två dagars vetenskapligt program med keynoteföreläsningar av nationella och internationella ledande forskare, kliniskt verksamma läkare och representanter från andra hälsoprofessioner. Det går fortfarande att anmäla sig och ta del av 2020-års möte!

Redan tidigt i pandemin fanns ett stort behov av kunskap- och erfarenhetsutbyten över specialitetsgränserna. Med State of the Art Covid-19 samlar Svenska Läkaresällskapet - tillsammans med sina sektioner - professionen för att summera kunskapsläget kring covid-19.

Lars-Magnus Andersson ordförande i Svenska Infektionsläkarföreningen leder arbetet med programmets vetenskapliga innehåll och har under pandemin haft en nyckelroll i kunskapsutbyten mellan läkare.

"Det pågår en intensiv forskning om Covid-19 och vi har lärt oss otroligt mycket på kort tid och fortsätter att lära oss nya saker varje dag", säger Lars- Magnus Andersson.

Mötet presenterar den senaste forskningen, två dagar fyllda med vetenskapliga seminarier med inbjudna föreläsare som arbetar i frontlinjen i kampen mot viruset. Under mötet presenteras även forskningsprojekt från svenska forskargrupper.

Svenska Läkaresällskapets vetenskapliga möte ”State of the Art Covid-19" arrangeras av Svenska Läkaresällskapets programkommitté efter förslag från Svenska Infektionsläkarföreningen, Föreningen för Klinisk Mikrobiologi och Svenska Hygienläkarföreningen.

Nästa möte hålls den 24-25 november 2021, mer info inom kort!

Lars-Magnus Andersson

Ordförande i Svenska Infektionsläkarföreningen.

Anders Johansson

Ordföran Svenska Hygienläkarföreningen

Martin Sundqvist

Ordförande Föreningen för klinisk mikrobiologi

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.