Svenska Läkaresällskapet i samarbete med SLS sektioner

"State of the Art Covid-19" är ett webbaserat vetenskaplig möte som vänder sig till läkare och övriga professioner inom hälso- och sjukvården. Under två dagar erbjuder vi ett vetenskapligt program med keynoteföreläsningar av nationella och internationella ledande forskare, kliniskt verksamma läkare och representanter från andra hälsoprofessioner.

Redan tidigt i pandemin fanns ett stort behov av kunskap- och erfarenhetsutbyten över specialitetsgränserna. Nu vill Svenska Läkaresällskapet tillsammans med sina sektioner samla professionen för att summera lärdomar från det gångna året.

Lars-Magnus Andersson ordförande i Svenska Infektionsläkarföreningen kommer att leda arbetet med programmets vetenskapliga innehåll och har under pandemin haft en nyckelroll i kunskapsutbyten mellan läkare.

"Det pågår en intensiv forskning om Covid-19 och vi har lärt oss otroligt mycket på kort tid och fortsätter att lära oss nya saker varje dag", säger Lars- Magnus Andersson.

Mötet kommer att presentera den senaste forskningen och det blir två dagar fyllda med vetenskapliga seminarier med inbjudna föreläsare som arbetar i frontlinjen i kampen mot viruset. Mötet kommer även att erbjuda möjlighet till presentation av egna forskningsprojekt från svenska forskargrupper.

Det vetenskapliga mötet ”State of the Art Covid-19" arrangeras av Svenska Läkaresällskapets programkommitté efter förslag från Svenska Infektionsläkarföreningen, Föreningen för Klinisk Mikrobiologi och Svenska Hygienläkarföreningen.

Lars-Magnus Andersson

Ordförande i Svenska Infektionsläkarföreningen.

Anders Johansson

Ordföran Svenska Hygienläkarföreningen

Martin Sundqvist

Ordförande Föreningen för klinisk mikrobiologi

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.