Anmälan

Du kan fortfarande anmäla dig och ta del av State of the Art Covid 19 - Sveriges första vetenskapliga möte om Covid 19. Mötet och allt innehåll finns tillgängligt fram till 15 mars 2021.

Registrerade deltagare får tillgång till vetenskapligt huvudprogram (keynoteföredrag, seminarier och paneldiskussioner), sektionernas egna program, företagssponsrade symposier, muntliga föredrag, postersessioner och sponsorernas program.

Det vetenskapliga huvudprogrammet spelas in och kommer finnas tillgängligt för registrerade deltagare i tre månader efter att mötet avslutats. Mötet är stängt för icke registrerade deltagare.

Avgift
Anmälan efter mötet ägt rum 250 kr

Vid gruppbokningar/klinikbokningar vänligen kontakta:
Sophie Palmquist-Klockhoff sophie.palmquist-klockhoff@sls.se

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.