Anmälan

Nu är anmälan öppen till State of the Art Covid 19 - Sveriges första vetenskapliga möte om Covid 19. Mötet är helt webbaserat och hålls den 15-16 december 2020.

Registrerade deltagare får tillgång till vetenskapligt huvudprogram (keynoteföredrag, seminarier och paneldiskussioner), sektionernas egna program, företagssponsrade symposier, muntliga föredrag, postersessioner och sponsorernas program.

Det vetenskapliga huvudprogrammet spelas in och kommer finnas tillgängligt för registrerade deltagare i tre månader efter att mötet avslutats. Mötet kommer vara stängt för icke registrerade deltagare.

Avgift
Svenska Läkaresällskapet medlem* 550 kr
Kandidat och Underläkareföreningen medlem 200 kr 
Icke medlem, eller anmälan efter 7 december 850 kr
Svensk Sjuksköterskeförening medlem 550 kr
Svensk Sjuksköterskeförening Studentmedlem 200 kr
Sveriges läkarförbund medlem 550kr

Vid gruppbokningar/klinikbokningar vänligen kontakta:
Sophie Palmquist-Klockhoff sophie.palmquist-klockhoff@sls.se

* Svenska Läkaresällskapets medlemspris gäller även alla medlemmar i Svenska Läkaresällskapets blivande medlemsföreningar. Vilka dessa är finns markerade i anmälningsformuläret.
Rabatterat pris gäller anmälan före 7 december.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.