Anmälan

Ta del av State of the Art Covid 19 2021 - Sveriges största vetenskapliga möte om Covid 19. Anmälan är fortfarande öppen!

Registrerade deltagare får tillgång till vetenskapligt huvudprogram (keynoteföredrag, seminarier och paneldiskussioner), sektionernas egna program, företagssponsrade symposier, muntliga föredrag, postersessioner och sponsorernas program.

State of the Art Covid-19 är helt digitalt - allt material från mötet finns tillgängligt för registrerade deltagare fram till den 24 februari 2022.

SLS medlem el partner* 550kr inkl. moms
EJ medlem 850kr inkl. moms
Kandidat- och underläkarföreningen 350kr inkl. moms

*Medlem i Svenska Läkaresällskapet, någon av dess medlemsföreningar eller medlemmar i Svensk Sjuksköterskeförening och Sveriges Läkarförbund.