P81 – Risk för venös tromboembolism efter COVID-19 – en nationell registerstudie.

6. Komplikationer

Ioannis Katsoularis1, Osvaldo Fonseca-Rodríguez2, Erling Häggström Lundevaller3, Hanna Jerndal2, Malin Sund4, Krister Lindmark1, Paddy Farrington5, Anne-Marie Connolly6

1 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus och Institutionen för Folkhälsa och Klinisk medicin, Umeå universitet
2 Institutionen för Klinisk Mikrobiologi, Umeå universitet
3 Handelshögskolan, Umeå universitet
4 Kirurgcentrum, Norrlands Universitetssjukhus och Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet
5 School of Mathematics and Statistics, The Open University, Milton Keynes, UK
6 Klinisk Mikrobiologi, Norrlands Universitetssjukhus och Institutionen för Klinisk Mikrobiologi, Umeå universitet.

Bakgrund: COVID-19 är en multi-organ sjukdom och på senare tid har kardiovaskulära komplikationer uppmärksammats. Tidigare fann vi en ökad risk för hjärtinfarkt och stroke efter COVID-19 (Katsoularis et al., 2021, The Lancet). Flera studier och den kliniska erfarenheten pekar på en ökad trombosrisk hos COVID-19 patienter, vilket vi ville undersöka med hjälp av data från nationella register.

Metod: Studien är baserat på samtliga konstaterade COVID-19 fall i Sverige från 1a februari 2020 till 25e maj 2021, innefattande 1,057,174 fall och 4,076,342 ålders- och könsmatchade kontrollindivider. Två olika statistiska metoder användes för att beräkna risken för lungemboli (LE) och djup ven trombos (DVT) efter COVID-19; en s.k. self-controlled case series (SCCS) metod och en s.k. matchad kohortstudie.

Resultat: Studien visade att risken för LE och DVT är signifikant ökad upp till 6 respektive 3 månader efter COVID-19. Detta visades med både SCCS metoden och i den matchade case-control studien. I den akuta fasen av sjukdomen är risken för LE och DVT ökad upp till 65 respektive 9 gånger. Därutöver ökar samsjuklighet (baserat på Charlson Comorbidity Index) och COVID-19 svårighetsgrad risken för venös tromboembolism.

Slutsats: Denna studie är en av största hittills studier som undersöker risken för kardiovaskulära komplikationer efter COVID-19 och omfattar hela svenska befolkningen. Den visar att COVID-19 är en stark riskfaktor för venös tromboembolism.