Välkommen till
Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19


Svenska Läkaresällskapet (SLS) i samarbete med SLS sektioner presenterar

 

"State of the Art Covid-19" den 15–16 december 2020

Nu samlar vi läkare och övriga professioner inom hälso- och sjukvården till årets viktigaste möte om Covid-19. Vad vet vi? Vad har vi lärt oss? Vad gör vi nästa gång en pandemi drar fram över världen?

Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19

Svenska Läkaresällskapet tillsammans med sina sektioner bjuder in till sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19. Under "State of the Art Covid-19" samlas professionen tillsammans med internationella föredragshållare, ledande experter och forskare samt studenter för att tillsammans sammanfatta kunskapsläget vad gäller diagnostik och behandling av patienter med misstänkt och bekräftad Covid- 19 i ett svenskt perspektiv.

"Vi har lärt oss otroligt mycket på kort tid och fortsätter att lära oss nya saker varje dag"

Möt Lars-Magnus Andersson, ordförande i Svenska Infektionsläkarföreningen som leder arbetet med programmets vetenskapliga innehåll och som under pandemin haft en nyckelroll i kunskapsutbyten mellan läkare.

Om mötet

"State of the Art Covid-19" är en webbaserad kongress och vänder sig till läkare och övriga professioner inom hälso- och sjukvården. Två dagar med vetenskapligt program.

Lämna in abstract

Dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter och presentera dina forskningsprojekt om Covid 19/SARS CoV 2.

Vetenskapligt program

Välkommen till två dagar fulla med keynote-föreläsningar, seminarier, föredrag, posterpresentationer och diskussioner.

Säkra din plats!

Anmälan och möjlighet att skicka in abstrakt öppnar i mitten av oktober.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.