SFAM torsdagsmöte 28/9: Den unga patienten

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till digital föreläsning kl.13.00–14.05, med möjlighet till fördjupning och nationell kollegial dialog kl 14.10–15.00.

Ungdomsåren är en tid i livet då patientens förutsättningar och behov i vården skiljer sig från barnets och den vuxnes, och en tid som är avgörande för framtida hälsa och vårdbehov. Det är självklart att arbete på bvc underlättas av att ha kunskap om spädbarnets utveckling och risk- och skyddsfaktorer. På samma sätt blir patientmötet och vårdutfallet bättre om läkaren har kunskap om ungdomars utveckling, hälsofaktorer och ungdomsvänlig kommunikation. Vi behöver veta vad som är normalt i adolescensens olika faser, hur sjukdomar yttrar sig och hur det patientcentrerade samtalet går till när patienten vare sig är barn eller vuxen.

Rent medicinskt är det alltså viktigt att vi har professionell kompetens om unga. För en allmänläkare är det också av stort värde att fylla på med ungdomsmedicin eftersom det här finns kunskap och metoder som kan ge energi och glädje i patientmöten.

Program

13.00-13.05 Introduktion

13.05-14.05 Den unga patienten
Det finns över en miljon unga i Sverige. Hur gör man med dem i vården? Har de tillgång till jämlik och god vård?
Anna Gutniak, specialist i allmänmedicin, styrelsen Svensk förening för ungdomsmedicin

14.05-14.10 Paus

14.10-15.00 Fördjupning och kollegial dialog
Med bland annat deltagare från SFAMs råd för patientsäkerhet och kvalitet, moderator Anna Flood, specialist i allmänmedicin, chefredaktör för SFAMs torsdagsmöten.

TID: Den 28 september kl.13.00–14.05, med möjlighet till
fördjupning och nationell kollegial dialog kl 14.10–15.00 på samma möteslänk enligt nedan.
ANMÄLAN: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAufu6rrj8oGdKI2IHk4kzyGwE2S3cev0Vg#/registration
KONTAKTPERSON: Anna Flood, info@sfamstorsdagsmoten.se 
ARRANGÖR: Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet