Remissvar: God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

Till Socialdepartementet 2020-09-02

Läs hela remissvaret här

Bilaga - SLS sektioners svar på SOU 2020:19