Remissvar God och nära vård – En primärvårdsreform, SOU 2018:39 (dnr S2018/03436/FS)

Till Socialdepartementet 2018-11-15

Läs hela remissvaret här