SLS valberedning

För beredning av val vid fullmäktigemötet finns en valberedning som väljs av fullmäktige. Valberedningen ska senast tre månader före ordinarie fullmäktigemöte skriftligen inhämta medlemsföreningarnas, sektionernas och lokala läkaresällskapens förslag till kandidater.

SLS valberedning har påbörjat sitt arbete. Tiden för att nominera kandidater går ut den 15 januari 2021.

Val som ska genomföras vid fullmäktige:

  • Val av ny ordförande i Kvalitetsdelegationen (nuvarande kan omväljas)
  • Val av två nya ledamöter i nämnden

Val till ny valberedning sker vid fullmäktigemötet. Förslag och intresseanmälningar kan skickas till Ellinor Schmidt 

Valberedningens ledamöter

Stefan Lindgren (ordförande)
Hanna Brauner
Helena Dreber
Torbjörn Ledin
Karl Sallin
Britt Skogseid
Malin Sund

Om ni vill komma i kontakt med valberedningen går det bra att höra av sig till ledamöterna eller till Ellinor Schmidt

 

 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.