SLS valberedning

För beredning av val vid fullmäktigemötet finns en valberedning som väljs av fullmäktige. Valberedningen ska senast tre månader före ordinarie fullmäktigemöte skriftligen inhämta medlemsföreningarnas, sektionernas, lokala läkaresällskapens och kandidat- och underläkarföreningens förslag till kandidater.

SLS valberedning har påbörjat sitt arbete inför SLS fullmäktige som är den 17 maj 2022. Valberedningen vill därför bereda er möjlighet att nominera. Följande poster ska väljas på det kommande fullmäktigemötet:

 • Ordförande, 1 juli 2022 - 30 juni 2024 (nuvarande kan omväljas)
 • Vice ordförande, 1 juli 2022 - 30 juni 2024 (nuvarande kan omväljas)
 • Ordförande i tre av SLS delegationer, som också är ledamöter i nämnden
  • Ordförande i delegationen för forskning, 1 juli 2022 – 30 juni 2025 (nuvarande kan omväljas)
  • Ordförande delegationen för utbildning, 1 juli 2022 – 30 juni 2025 (nuvarande kan omväljas)
  • Ordförande delegationen för medicinsk etik, 1 juli 2022 – 30 juni 2025 (ny ordförande ska väljas)
 • fyra övriga ledamöter i nämnden, 1 juli 2022 – 30 juni 2025 (tre av fyra kan omväljas)
 • revisorer och revisorssuppleanter väljs årligen

Nomineringstiden gick ut den 31 januari 2022.

Val till ny valberedning sker vid fullmäktigemötet.

Valberedningens ledamöter

Stefan Lindgren (ordförande)
Torbjörn Ledin
Karl Sallin
Britt Skogseid
Malin Sund
Stefan James
Bo Runesson

Om ni vill komma i kontakt med valberedningen går det bra att höra av sig till ledamöterna eller till Malin Henriksson