SLS valberedning

För beredning av val vid fullmäktigemötet finns en valberedning som väljs av fullmäktige. Valberedningen ska senast tre månader före ordinarie fullmäktigemöte skriftligen inhämta medlemsföreningarnas, sektionernas, lokala läkaresällskapens och kandidat- och underläkarföreningens förslag till kandidater.

SLS valberedning tar fram förslag på nya nämndledamöter och revisorer inför fullmäktigemötet den 23 maj 2023.

Mandatperioden för två av nämndens ledamöter går ut den 30 juni 2023 och de ska väljas på det kommande fullmäktigemöte. Även så görs val av revisorer årligen.

Poster som ska tillsättas på Fullmäktige 2023

  • Vetenskaplig sekreterare, 1 juli 2023 – 30 juni 2026 (nyval)
  • 1 övrig ledamot i nämnden, 1 juli 2023 – 30 juni 2026 (kan omväljas)
  • Revisorer och revisorssuppleanter väljs årligen (ett nyval, övriga kan omväljas)

Valberedningens ledamöter

Britt Skogseid, sammankallande
Torbjörn Ledin
Karl Sallin
Malin Sund
Stefan James
Bo Runesson
Lars-Magnus Andersson

Om ni vill komma i kontakt med valberedningen går det bra att höra av sig till ledamöterna eller till Malin Henriksson

Ni är självfallet även i övrigt välkomna att höra av er med frågor eller synpunkter inför valberedningens arbete