SLS valberedning

För beredning av val vid fullmäktigemötet finns en valberedning som väljs av fullmäktige. Valberedningen ska senast tre månader före ordinarie fullmäktigemöte skriftligen inhämta sektionernas och de lokala läkaresällskapens förslag till kandidater.

SLS valberedning har påbörjat sitt arbete. Tiden för att nominera kandidater gick ut 19 december. 

Val som ska genomföras vid fullmäktige:

  • ordförande i tre av SLS delegationer, som också är ledamöter i nämnden (två av tre kan omväljas)
  • tre övriga ledamöter i nämnden (en av tre kan omväljas)
  • revisorer och revisorssuppleanter väljs årligen
  • tre representanter för allmänheten i delegationen för medicinsk etik.

Val till ny valberedning sker vid fullmäktigemötet. Förslag och intresseanmälningar kan skickas till Ellinor Schmidt 

Valberedningens ledamöter

Stefan Lindgren (ordförande)
Hanna Brauner
Helena Dreber
Mats Holmström
Jörgen Månsson
Kerstin Nilsson
Helena Nordenstedt

Om ni vill komma i kontakt med valberedningen går det bra att höra av sig till ledamöterna eller till Ellinor Schmidt

 

 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.