SLS valberedning

För beredning av val vid fullmäktigemötet finns en valberedning som väljs av fullmäktige. Valberedningen ska senast tre månader före ordinarie fullmäktigemöte skriftligen inhämta medlemsföreningarnas, sektionernas, lokala läkaresällskapens och kandidat- och underläkarföreningens förslag till kandidater.

Valberedningens ledamöter

Britt Skogseid
Torbjörn Ledin
Karl Sallin
Malin Sund
Stefan James
Bo Runesson
Lars-Magnus Andersson

Om ni vill komma i kontakt med valberedningen går det bra att höra av sig till ledamöterna eller till Malin Henriksson