SLS valberedning

För beredning av val vid fullmäktigemötet finns en valberedning som väljs av fullmäktige. Valberedningen ska senast tre månader före ordinarie fullmäktigemöte skriftligen inhämta medlemsföreningarnas, sektionernas, lokala läkaresällskapens och kandidat- och underläkarföreningens förslag till kandidater.

SLS valberedning har påbörjat sitt arbete inför fullmäktigemötet 13 maj 2024.

Mandatperioden för fyra av nämndens ledamöter går ut den 30 juni 2024 och de ska väljas på det kommande fullmäktigemöte. Även så görs val av revisorer årligen.

Poster som ska tillsättas på fullmäktige 2024 
  • Ordförande, 1 juli 2024 – 30 juni 2026 (nyval)
  • Vice ordförande, 1 juli 2024 – 30 juni 2026 (nyval)
  • Ordförande i delegationen för medicinsk kvalitet, 1 juli 2024 – 30 juni 2027 (nyval)
  • 1 övrig ledamot i nämnden, 1 juli 2024 – 30 juni 2027 (kan omväljas)
  • Revisorer och revisorssuppleanter väljs årligen (kan omväljas)

 

Sista dag att nominera inför fullmäktige 2024 var den 14 januari.

Ni är självfallet även i övrigt välkomna att höra av er med frågor eller synpunkter inför valberedningens arbete.

Valberedningens ledamöter fr.o.m. 1 juli 2023

Britt Skogseid, sammankallande
Stefan James
Bo Runesson
Lars-Magnus Andersson
Ola Björgell
Margareta Troein
Märit Halmin

Malin Henriksson, sekreterare SLS kansli