SLS ordföranderåd oktober 2022

Ordföranderåden samlar ordföranden i SLS medlemsföreningar, sektioner, lokala läkarsällskap, associerade föreningar och kandidat- och underläkarföreningen. Syftet är att utbyta information och diskutera aktuella professionsgemensamma frågor.

Dialog, samverkan och påverkan

SLS ordföranderåd hösten 2022 genomfördes den 6 oktober som ett hybridmöte och hade tema dialog, samverkan och påverkan. Under mötet gavs deltagarna möjlighet att diskutera samverkan mellan föreningarna och SLS samt inspel till den kommande verksamhetsplanen 2023-2024.

Inbjuden gäst var Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som berättade om myndighetens uppdrag och pågående arbeten.

Även gavs uppdatering från pågående större projekt inom SLS verksamhet; fortbildning, kunskapsstyrning och SLS projekt "Ansvar för patientens läkemedelslista" samt information från SLS programverksamhet och kommande arrangemang under hösten och våren.  

Stort tack för att du deltog under dagen!

Minnesanteckningar  kommer att skickas ut till alla deltagare. Har ni några frågor kan ni kontakta SLS kansli, malin.henriksson@sls.se.

Nästa ordföranderåd kommer att anordnas i februari 2023.