Nämnden

Barnläkare,Sachsska barn-och ungdomssjukhuset, SÖS,  docent i global hälsa vid institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet.

Tobias Alfvén

Ordförande
Tobias.Alfven@ki.se
Professor i Kirurgi vid Lunds Universitet och överläkare i kirurgi vid Skånes Universitetssjukhus.

Lisa Rydén

Vice ordförande
lisa.ryden@med.lu.se
Docent & överläkare i medicinsk radiologi, Malmö, Lunds universitet.

Ola Björgell

Vetenskaplig sekreterare
ola.bjorgell@med.lu.se
Professor och överläkare i klinisk immunologi vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Ola Winqvist

Ordförande i Delegationen för forskning
ola.winqvist@telia.com
Professor i anestesi- och intensivvård, Örebro universitet/universitetssjukhus

Hans Hjelmqvist

Ordförande i Delegationen för utbildning
hans.hjelmqvist@oru.se
Barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, forskare inom patientsäkerheten.

Karin Pukk Härenstam

Ordförande Delegationen för medicinsk kvalitet
Professor i psykiatri, Umeå. Överläkare Psykiatriska kliniken, Norrlands universitetssjukhus.

Mikael Sandlund

Ordförande i Delegationen för medicinsk etik
mikael.sandlund@umu.se
Professor, överläkare, Centrum för psykiatriforskning, Norra Stockholms psykiatri, Karolinska Institutet.

Bo Runeson

Ledamot
bo.runeson@ki.se
Professor i obstetrik & gynekologi, Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Christina Bergh

Ledamot
christina.bergh@gu.se
Specialist i klinisk farmakologi och infektionssjukdomar, chef för stiftelsen NEPI

Mikael Hoffmann

Ledamot
mikael.hoffmann@nepi.net
Medicine doktor, specialist i allmänmedicin, FoU Primärvård VGR och Göteborgs universitet.

Ingmarie Skoglund

Ledamot
ingmarie.skoglund@vgregion.se
Specialist i allmänmedicin, Gotland.

Susanna Althini

Ledamot
susanna.althini@regionkalmar.se
Professor i kirurgi vid Linköpings universitet och överläkare i kolorektal kirurgi vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Johan Dabrosin Söderholm

Ledamot
johan.d.soderholm@liu.se
Överläkare i kardiologi och verksamhetschef vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Stella Cizinsky

Ledamot
stella.cizinsky@regionorebrolan.se

Per Johansson

Kanslichef
per.johansson@sls.se

Susann Asplund Johansson

Organisationssekreterare
susann.asplund@sls.se

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.