Nämnden

Bröst- och endokrinkirurg, Karolinska Universitetssjukhuset. Docent, institutionen för Molekylär Medicin och kirurgi (MMK), KI.

Catharina Ihre Lundgren

Ordförande
cia.ihre-lundgren@ki.se
Professor i anatomi, Umeå universitet och överläkare i ögon-sjukdomar vid Norrlands universitetssjukhus.

Patrik Danielson

Vice ordförande
patrik.danielson@umu.se
Professor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid KI och barnläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro

Jonas F Ludvigsson

Vetenskaplig sekreterare och ordförande i SLS programkommitté
program@sls.se
Professor och överläkare i klinisk immunologi vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Ola Winqvist

Ordförande i Delegationen för forskning
ola.winqvist@telia.com
Professor i anestesi- och intensivvård, Örebro universitet/universitetssjukhus

Hans Hjelmqvist

Ordförande i Delegationen för utbildning
hans.hjelmqvist@oru.se
Barnonkolog, Skånes universitetssjukhus

Anders Castor

Ordförande i Delegationen för medicinsk etik
anders.castor@skane.se
Specialist i kardiologi och internmedicin, Västra Götaland. Docent samt adjungerad universitetslektor, Linköpings universitet.

Niklas Ekerstad

Ordförande Delegationen för medicinsk kvalitet
niklas.ekerstad@liu.se
Specialist i klinisk farmakologi och infektionssjukdomar, chef för stiftelsen NEPI

Mikael Hoffmann

Ledamot
mikael.hoffmann@nepi.net
Specialist i allmänmedicin, Gotland.

Susanna Althini

Ledamot
susanna.althini@regionkalmar.se
Professor i kirurgi vid Linköpings universitet och överläkare i kolorektal kirurgi vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Johan Dabrosin Söderholm

Ledamot
johan.d.soderholm@liu.se
Överläkare i kardiologi och verksamhetschef vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Stella Cizinsky

Ledamot
stella.cizinsky@regionorebrolan.se
Specialistläkare, klinisk kemi, Karolinska universitetslaboratoriet

Soheir Beshara

Ledamot
soheir.beshara@regionstockholm.se
Professor emeritus i dermatologi och venereologi

Olle Larkö

Ledamot
olle.larko@sahlgrenska.gu.se
Professor i barn- och ungdomspsykiatri, Uppsala universitet

Mia Ramklint

Ledamot