Nämnden

Professor i tumörbiologisk endokrinologi Uppsala. Överläkare vid sektionen för Onkologisk endokrinologi, Akademiska sjukhuset.

Britt Skogseid

Ordförande
Britt.Skogseid@medsci.uu.se
Barnläkare,Sachsska barn-och ungdomssjukhuset, SÖS, docent i global hälsa vid Institutionen folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet.

Tobias Alfvén

Vice ordförande
Tobias.Alfven@ki.se
Docent & överläkare i medicinsk radiologi, Malmö, Lunds universitet.

Ola Björgell

Vetenskaplig sekreterare
ola.bjorgell@med.lu.se
Professor och överläkare i klinisk immunologi vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Ola Winqvist

Ordförande i Delegationen för forskning
ola.winqvist@sll.se
Professor i psykiatri, Umeå. Överläkare Psykiatriska kliniken, Norrlands universitetssjukhus.

Mikael Sandlund

Ordförande i Delegationen för medicinsk etik
mikael.sandlund@umu.se
Professor i anestesi- och intensivvård, Örebro universitet/universitetssjukhus samt vicedekan för den nya sexåriga läkarutbildningen vid Örebro universitet.

Hans Hjelmqvist

Ordförande i Delegationen för utbildning
hans.hjelmqvist@oru.se
Professor i obstetrik & gynekologi, Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Christina Bergh

Ledamot
christina.bergh@gu.se
Barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, forskare inom patientsäkerheten.

Karin Pukk Härenstam

Ordförande Delegationen för medicinsk kvalitet
Medicine doktor, specialist i Anestesi- & intensivvård Södersjukhuset, Inst. f. Medicinsk Epidemiologi & Biostatistik, Karolinska Institutet.

Märit Halmin

Ledamot
marit.halmin@ki.se
Professor, överläkare, Centrum för psykiatriforskning, Norra Stockholms psykiatri, Karolinska Institutet.

Bo Runeson

Ledamot
bo.runeson@ki.se
Specialist i klinisk farmakologi och infektionssjukdomar, chef för stiftelsen NEPI

Mikael Hoffmann

Ledamot
mikael.hoffmann@nepi.net
Medicine doktor, specialist i allmänmedicin, FoU Primärvård VGR och Göteborgs universitet.

Ingmarie Skoglund

Ledamot
ingmarie.skoglund@vgregion.se
Specialist i allmänmedicin, Gotland.

Susanna Althini

Ledamot
susanna.althini@gotland.se
Professor i kirurgi vid Linköpings universitet och överläkare i kolorektal kirurgi vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Johan Dabrosin Söderholm

Ledamot
johan.d.soderholm@liu.se

Susann Asplund Johansson

Organisationssekreterare
susann.asplund@sls.se

Per Johansson

Kanslichef
per.johansson@sls.se

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.