Svenska Läkaresällskapets medlemsreform

För en starkare professionsröst

SLS bygger ny organisation för att stärka läkarkårens röst i samhället

SLS fullmäktige 2019 beslutade att inrätta en ny medlemskategori – medlemsförening – med tillhörande stadgeändringar. Det är den största organisatoriska förändring inom SLS sedan fullmäktige infördes 1969 med sektioner som röstbärande organ. Förändringen tydliggör att SLS samlar landets specialitetsföreningar och deras medlemmar i en organisation. Det stärker professionens röst. Ju fler sektioner som väljer att bli medlemsförening – desto starkare röst får SLS som den samlande vetenskapliga oberoende professionsorganisationen för läkare i Sverige.

Viktig information för dig som medlem inför 2021

Som föreningsanknuten medlem betalar Du ingen avgift till SLS (det är föreningen som betalar medlemsavgift baserat på antalet läkarmedlemmar i föreningen).

Vägen till att bli medlemsförening

Sektion ansöker om att bli medlemsförening senast den 1 mars 2021. Det är formellt fullmäktige som antar medlemsförening och dess stadgar. För att hinna med till fullmäktige 2021 – som fattar beslut om medlemsföreningar i SLS 2022 – måste sektionen skicka in ansökan till SLS om att bli medlemsförening senast den 1 mars 2021.

Vikten av medlemsreformen

Förändringen tydliggör att SLS samlar landets specialitetsföreningar och deras medlemmar i en organisation. Det stärker professionens röst. Ju fler sektioner som väljer att bli medlemsförening – desto starkare röst får SLS som den samlande vetenskapliga oberoende professionsorganisationen för läkare i Sverige.

SLS viktiga roll i samhället

Det finns en enda vetenskaplig, oberoende professionsorganisation som samlar läkarprofessionen över specialitetsgränserna och som stärker läkargärningen, och det är SLS.

Fördelar med att bli medlemsförening

Medlemsreformen innebär stora vinster och fördelar för alla. Det ger bland annat ökat inflytande, administrativt stöd och förmånliga villkor.

Informationsmaterial om SLS medlemsreform

Hur beskriver man medlemsreformen på ett enkelt sätt? Hur gör man för att ansöka om att bli medlemsförening? Vilka fördelar innebär medlemsreformen? Här kan du som sektion ladda ned informationsmat...

"För vetenskaplig & klinisk excellens"

Vid SLS senaste fullmäktige höll ordförande Britt Skogseid ett brandtal där hon sammanfattade varför både Sveriges patienter och läkarkår behöver en obunden professionsförening av läkare. I hennes...

”För en starkare professionsröst”

Per Johansson, kanslichef för Svenska Läkaresällskapet sedan 2016, har daglig kontakt med de sektioner som är Svenska Läkaresällskapet. Inte minst inför medlemsreformen som fullmäktige beslutade om...

"Det saknas inte engagemang"

Anna-Theresia Ekman, ordförande i Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening i ett samtal om vikten av en oberoende, vetenskaplig professionsorganisation.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.