Svenska Läkaresällskapets medlemsreform

För en starkare professionsröst

SLS bygger ny organisation för att stärka läkarkårens röst i samhället

SLS fullmäktige 2019 beslutade att inrätta en ny medlemskategori – medlemsförening – med tillhörande stadgeändringar. Det är den största organisatoriska förändring inom SLS sedan fullmäktige infördes 1969 med sektioner som röstbärande organ. Förändringen tydliggör att SLS samlar landets specialitetsföreningar och deras medlemmar i en organisation. Det stärker professionens röst. Ju fler sektioner som väljer att bli medlemsförening – desto starkare röst får SLS som den samlande vetenskapliga oberoende professionsorganisationen för läkare i Sverige.

Viktig information för dig som medlem

Som föreningsanknuten medlem betalar Du ingen avgift till SLS (det är föreningen som betalar medlemsavgift baserat på antalet läkarmedlemmar i föreningen).

Informationsmaterial om SLS medlemsreform

Hur beskriver man medlemsreformen på ett enkelt sätt? Hur gör man för att ansöka om att bli medlemsförening? Vilka fördelar innebär medlemsreformen? Här kan du som medlemsförening eller sektion lad...

Bakgrund om SLS medlemsreform

SLS fullmäktige beslutade (med över två tredjedelars majoritet) den 14 maj 2019 att inrätta en ny medlemskategori – medlemsförening – med tillhörande stadgeändringar. Läs mer och ta del av propositionen.

"För vetenskaplig & klinisk excellens"

2019-10-18. Vid SLS senaste fullmäktige höll ordförande Britt Skogseid ett brandtal där hon sammanfattade varför både Sveriges patienter och läkarkår behöver en obunden professionsförening av läkar...

”För en starkare professionsröst”

2019-10-19. Per Johansson, kanslichef för Svenska Läkaresällskapet sedan 2016, har daglig kontakt med de sektioner som är Svenska Läkaresällskapet. Inte minst inför medlemsreformen som fullmäktige...

"Det saknas inte engagemang"

2019-10-19. Anna-Theresia Ekman, ordförande i Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening i ett samtal om vikten av en oberoende, vetenskaplig professionsorganisation.