Individuellt medlemskap

Vill Du vara del av SLS men tillhör ingen medlemsförening – bli individuell medlem!

Alla läkare har inte naturlig tillhörighet till en förening som är medlemsförening i SLS. Likaså finns det de som vill vara en del av SLS utan att vara medlem i medlemsförening. Därför ges även möjlighet till direkt individuellt medlemskap i SLS för läkare. Andra relevanta yrkesgrupper kan bli direkta associerade medlemmar.

Förmåner för individuella medlemmar

  • möjlighet att delta i SLS programverksamhet till reducerat medlemspris
  • möjlighet att söka forskningsanslag och resebidrag (gäller läkare och styrs av stiftelsernas reglementen)
  • tillgång till lokaler i SLS hus till reducerat medlemspris
  • Fortbildningsdagar till reducerat medlemspris
  • Information via nyhetsbrev

Som individuell medlem betalar Du medlemsavgift till SLS.

Vad kostar det att bli medlem?

Ordinarie medlem 800 kr/år

Associerad medlem 800 kr/år

Läkarexamen men ej leg högst under 5 år 400 kr/år

Pensionärer (från det år man fyller 65 år) 400 kr/år

Studerande (studerande till läkare på svensk medicinsk fakultet) 60 kr/år

Ansök om medlemskap

Medlemsservice
Telefon 
08-440 88 60
E-post Medlemsservice

Mina sidor