Frågor & svar

Med anledning av medlemsreformen får vi en del frågor om medlemskap, medlemsavgift, åtkomst till "Mina sidor" samt vad som gäller när man ska söka anslag. Här samlar vi några frågor och svar som kan vara till hjälp.

1. När kommer fakturan för medlemsavgiften 2023?

Det här gäller för dig som från och med den 1/1 2023 är föreningsanknuten medlem i SLS via medlemsförening:
Faktura på medlemsavgift skickas inte ut till dig som är medlem i en sektion/specialitetsförening som från och med den 1/1 2023 är medlemsförening i SLS. Observera att ni som trots detta får en faktura kan bortse från denna. 

Du är nu föreningsanknuten medlem i SLS med samma förmåner som tidigare och betalar ingen avgift till SLS utan det är föreningen som betalar medlemsavgift till SLS baserat på antalet läkarmedlemmar i er förening.

Se lista på medlemföreningar i SLS

Det här gäller för dig som INTE är föreningsanknuten medlem i SLS via medlemsförening:
Faktura för individuellt medlemskap i SLS för dig som inte är föreningsanknuten medlem via medlemsförening skickas ut under vecka 3.

2. Vilka sektioner/specialitetföreningar har blivit medlemsförening i SLS t.o.m. 2023?

Av SLS tidigare 66 vetenskapliga sektioner har 54 blivit medlemsföreningar. Ytterligare ett antal sektioner blir medlemsförening från den 1 januari 2024. Organisationsförändringen innebär att samtliga medlemmar i medlemsförening per automatik blir föreningsanknutna medlemmar i SLS med individuella förmåner.

Se lista på medlemföreningar i SLS

3. Vad gäller när jag ska söka forskningsanslag?  

Behörig att söka medel är läkare som är medlem (individuell eller föreningsanknuten) i Svenska Läkaresällskapet. Från och med 1 januari 2021 är man per automatik ”föreningsanknuten” medlem i SLS om man tillhör en av SLS 54 medlemsföreningar.

Observera att medlemskap i SLS krävs endast för innevarande år. Tvåårsregeln för att kunna söka är borttagen från och med 2021. Nyhet är också att endast läkare som är medlemmar (individuell eller föreningsanknuten) kan söka.

Mina sidor kan du som individuell medlem (gäller ej är föreningsanknuten medlem) få information om ditt medlemskap och administrera betalning av medlemsavgift via faktura eller med bankkort. Fakturan för 2023 kommer laddas upp inom kort.

Om du ej tillhör någon av SLS 54 medlemsföreningar anger du ”ingen förening” och anger ditt medlemsnummer som tidigare.

 • Tidigare individuell medlem som nu är föreningsanknuten medlem kommer inte längre ha tillgång till Mina sidor på SLS hemsida.
 • Medlemsavgift för individuell medlem ska vara betald till SLS då ansökan skickas in (gäller ej föreningsanknuten medlem). Om ni inte fått fakturan när ansökan skickas in ber vi er skyndsamt att betala den när ni får den.
 • Föreningsanknuten medlem måste finnas med i medlemsföreningens register som överlämnas till SLS.   
 • Tidigare anslag ska vara redovisade i Researchweb
 • CV ska finnas upplagt på ditt personkort

 

4. Kan jag söka forskningsanslag om jag inte fått en faktura på medlemsavgiften?

Faktura för medlemsavgiften 2023 skickas ut under vecka 3 till dig som är individuell medlem (gäller ej föreningsanknuten medlem) och du som är läkare och medlem kan söka anslag förutsatt att du skyndsamt betalar in medlemsavgiften när du får fakturan.

5. Jag har ingen åtkomst på ”Mina sidor” längre?

Det är endast individuella medlemmar i SLS som har tillgång till Mina sidor på sls.se. Det innebär att du som är föreningsanknuten medlem i SLS via medlemsförening inte längre har åtkomst till ”Mina sidor”.

Om du som föreningsanknuten medlem vill göra en adressändring kontakta din sektion/specialitetsförening. Som föreningsanknuten medlem behöver du inte ange ditt medlemsnummer när du söker anslag i Researchweb. Du väljer istället vilken medlemsförening du tillhör i rullisten i din ansökan.

6. Hur får jag reda på mitt medlemsnummer?

Som individuell medlem når du ditt medlemsnummer på Mina sidor på sls.se. Som föreningsanknuten medlem via medlemsförening har du inget eget medlemsnummer och du behöver inte ange ett medlemsnummer när du söker anslag i Researchweb. Du väljer istället vilken medlemsförening du tillhör i rullisten i din ansökan.

7. Varför får jag utskick från SLS till min e-postadress?

Utskick från SLS är en medlemsförmån. SLS kommunicerar till föreningsanknuten eller individuell medlem via digitala nyhetsbrev och inbjudningar till SLS programaktiviteter.

SLS nyhetsbrev skickas ut varje fredag och sammanfattar nyheter samt innehåller viktig information för dig som medlem. Du får dessutom inbjudningar till SLS programaktiviteter som skickas ut digitalt till din e-post.

8. Vilka förmåner har man som medlem i SLS?

Gäller för dig som är föreningsanknuten medlem eller individuell medlem:

 • Möjlighet att delta i SLS programverksamhet till reducerat medlemspris
 • Möjlighet att söka forskningsanslag och resebidrag (gäller läkare och styrs av stiftelsernas reglementen)
 • Tillgång till lokaler i SLS hus till reducerat medlemspris
 • Fortbildningsdagar till reducerat medlemspris
 • Veckovisa digitala nyhetsbrev
 • Inbjudningar till SLS utbildningsaktiviteter

Läs mer

Viktig information för dig som medlem inför 2021

Medlemskap i SLS

Om medlemsreformen

Vid övriga frågor kontakta medlem@sls.se