Arbets- och miljömedicinskt höstmöte

Föreningen för arbets- och miljömedicin arrangerar höstmöte den 29-30/11 2022 online.

Äntligen dags för årets digitala Höstmöte som innehåller fyra spännande och aktuella områden; Vibrationer och handintensivt arbete, Psykosocial arbetsmiljö, Samskapande forskning – “participatory research” och Miljömedicin.

Vi tror att det finns många inom företagshälsovården, på AMM kliniker och inom andra områden som kommer finna programmet matnyttigt och intressant.

Mötet är kostnadsfritt.

Program

Anmälan

ARM är en medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet som samlar alla yrkesgrupper som är verksamma inom arbets- och miljömedicin, vare sig det är klinik eller företagshälsovård.