Forskningsrapporter: Alkoholen och samhället

Alkohol och våld är temat på den årliga forskningsrapporten som ges ut i samarbete mellan Svenska Läkaresällskapet, forskningscentret CERA vid Göteborgs universitet samt IOGT-NTO.

Årets rapport fokuserar på sambandet mellan alkohol och våld. Bland annat visas att utvecklingen av våldsbrott och alkoholkonsumtion har historiskt täta samband samt att en ökning av den totala alkoholkonsumtionen med en liter mellan 1987-2015 förknippades med en ökning av antalet misshandelsfall med 10,2 procent.

Rapport 2017/2018
Tema: Alkohol och våld
Rapport – alkohol och våld

Rapport 2016/2017
Alkoholrapport 2016-2017 Svenska
Alkoholrapport 2016-2017 Engelska
Appendix to Alcohol and Society 2016_Methods used for estimating alcohol-related cancers in Sweden

Rapport 2015/2016
Tema: Alkoholens skador i andra hand
Alkoholrapport 2015-2016 Svenska
Alkoholrapport 2015-2016 Engelska 

Rapport 2014

Tema: Effekterna av lågdoskonsumtion
Alkoholrapport 2014 Svenska
Alkoholrapport 2014 ENG
Studiehandledning för rapport 2014

Rapport 2013
Tema: Unga och alkohol
Alkoholrapport 2013 Svenska
Alkoholrapport 2013 ENG
Studiehandledning för alkoholrapport 2013