Förslag i Tidöavtalet krockar med etiska riktlinjer

Anders Castor, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik kommenterar förslag i Tidöavtalet som strider mot människovärdesprincipen och allas rätt till vård.

Dagens Nyheter rapporterar om förslag i Tidöavtalet som kan få påverkan på patienter och sjukvårdspersonal. Det gäller bland annat förslaget om att rätten till offentligt finansierad tolk ska begränsas samt att anmälningsplikt ska införas, vilket i så fall skulle innebära att myndigheter blir skyldiga att informera Migrationsverket och polisen om de kommer i kontakt med personer som vistas illegalt i landet.

Anders Castor, ordförande i Svenska Läkarsällskapets delegation för medicinsk etik, säger till Dagens Nyheter, att han anser att förslaget om att avskaffa rätten till tolk direkt strider mot människovärdesprincipen och allas rätt till vård.

När det gäller förslaget om att införa anmälningsplikt inom sjukvården anser han att hälsoriskerna för dem som söker vård, inte skulle stå i proportion till nyttan, och att det dessutom skulle innebära en etisk stress för sjukvårdspersonalen att utföra en handling som med stor sannolikhet kan förvärra patientens hälsotillstånd.

Läs hela artikeln: Tidöavtalet oroar vården: ”Civil olydnad kan bli enda lösningen” 2022-11-08 Dagens Nyheter