Svenska Läkaresällskapet belönar studie som visar att gravida med typ 1-diabetes löper högre risk att föda för tidigt

Svenska Läkaresällskapet belönar artikeln: ”Maternal Glycemic Control in Type 1 Diabetes and the Risk of Preterm Birth: A Population-based Cohort Study” med valspråket: ”Bland kvinnor med diabetes och högt HbA1c finns risk att fostret alltför tidigt gör sin entré” med Alvarengas pris 2019 och 50 000 kronor.

Bakom studien står en forskargrupp från Karolinska Institutet och Sahlgrenska Akademien bestående av Jonas F Ludvigsson, Martin Neovius, Jonas Söderling, Soffia Gudbjörnsdottir, Ann-Marie Svensson, Stefan Franzén, Olof Stephansson samt Björn Pasternak.

Studien visar att gravida med typ 1-diabetes löper en högre risk för graviditetskomplikationer inklusive risken att föda för tidigt. Risken ökar när blodsockernivån stiger, men även kvinnor som håller en rekommenderad nivå löper risk att föda för tidigt.

– Det är en stor ära för oss i forskargruppen att belönas med Alvarengas pris. Prissumman vill vi skänka till Läkare Utan Gränser och stötta deras arbete med gravida kvinnor, nyfödda barn och malaria-bekämpning i Kongo-Kinshasa, säger Jonas F. Ludvigsson, professor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet. För att nå målen i Agenda 2030 måste vi fortsätta det viktiga arbetet med att minska barn- och mödradödligheten, stoppa malariaepidemierna och säkerställa allas rätt till hälsa och vård.

Prisutdelningen kommer att äga rum vid Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 12 november 2019. Pristagarna belönas med 50 000 kronor som pristagarna avser att oavkortat skänka till Läkare Utan Gränser.

Om Alvarengas pris
Alvarengas prisfond, stiftades genom testamente av Svenska Läkaresällskapet år 1883 avlidna ledamot, professorn i Lissabon, medicine doktor Pedro Francesco da Costa Alvarenga. Priset belönar värdefulla, ”av svenska medborgare författade, till tävlan inlämnade otryckta artiklar över ämnen tillhörande det medicinska forskningsområdet.”

Sakkunniga
Ola Winqvist, professor, Karolinska Institutet, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk forskning samt Amir Sherif, docent, Umeå Universitet, ledamot i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk forskning.

För mer information kontakta
Jonas F. Ludvigsson, professor, överläkare, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, Barnkliniken, Universitetssjukhuset Örebro.
Mobil: 0730-296 318
E-post: jonas.ludvigsson@ki.se

Foto: KI mediabank.
Fotograf: Gustav Mårtensson